Xin chào ! Em có thắc mắc muốn hỏi 1 câu như thé này .

Chủ đề   RSS   
 • #322265 09/05/2014

  Xin chào ! Em có thắc mắc muốn hỏi 1 câu như thé này .

  CƠ quan em là 1 cơ quan sự nghiệp có thu , vậy đối với 1 cơ quan như vậy thì thời gian làm việc quy định như thế nào ? và nếu Cơ quan em có thể thay đổi thời gian làm việc được ko ? Và nếu được thì phải trong giới hạn nào ạ ? Em cảm ơn . 

   
  2346 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #323396   15/05/2014

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2766)
  Số điểm: 31951
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1115 lần


  Giờ làm việc cứ tuân thủ theo quy định của Bộ luật lao động nha bạn.

  Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường
   
  1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.
   
  2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .
   
  Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.
   
  3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.
   
  Điều 105. Giờ làm việc ban đêm
   
  Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.
   
  Điều 106. Làm thêm giờ
   
  1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.
   
  2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
   
  a) Được sự đồng ý của người lao động;
   
  b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;
   
  c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn danusa vì bài viết hữu ích
  congcassilas17787 (20/05/2014)