Xây dựng trong khu phi thuế quan thì có phải khai thuế GTGT vãng lai không?

Chủ đề   RSS   
 • #488820 05/04/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1263)
  Số điểm: 8175
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 163 lần


  Xây dựng trong khu phi thuế quan thì có phải khai thuế GTGT vãng lai không?

  Hiện nay công ty đang ký hợp đồng thực hiện xây dựng công trình xây dựng cho một đơn vị TRONG KHU PHI THUẾ Quan tại bình dương.
  Vậy có phải khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh hay không?nếu có thì mức thuế suất là bao nhiêu%?

  Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình trong khu phi thuế quan thuộc đối tượng chịu thuế GTGT là 0% nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành là có hợp đồng cung ứng dịch vụ, có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
  - Tỷ lệ khai thuế vãng lai tạm tính: Theo quy định tại khoản 6 điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại điểm e khoản 1 điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC:

  "Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hoá chưa có thuế giá trị gia tăng với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh."

  Như vậy, đối với dịch vụ chịu thuế 0% thì không khai thuế GTGT vãng lai theo tỷ lệ tạm tính.
  - Việc có phải nộp hồ sơ khai thuế hay không khi không phát sinh số thuế vãng lai (vì thuộc đối tượng chịu thuế 0% chứ không phải 5% hay 10%): theo tôi, vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế vì theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC:

  "đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh. 
  Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh."


  Quy định nêu trên không loại trừ đối với trường hợp dịch vụ thuộc đối tựơng chịu thuế 0%.

   

   
  4504 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận