Xác định ưu đãi mở rộng đối với TP.Thủ Dầu Một

Chủ đề   RSS   
 • #484483 06/02/2018

  minhtan2201

  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:24/09/2009
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Xác định ưu đãi mở rộng đối với TP.Thủ Dầu Một

  Gửi luật sư,

  Theo quy định về điều kiện được hưởng ưu đãi mở rộng thì các DN trên địa bàn đô thị loại I sẽ không được hưởng ưu đãi mở rộng. 

  Do Thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương vừa lên đô thị loại I vào ngày 6/12/2017, vậy cho tôi hỏi DN tôi còn được hưởng ưu đãi mở rộng hay không.

  DN tôi thay đổi giấy phép năm 2016 (thay đổi tăng quy mô vốn), xây dựng nhà xưởng 2 tại KCN VSIP 2, đầu tư xây dựng 2016, hoàn thành vào tháng 10/2017, vậy tôi có được hưởng ưu đãi mở rộng hay không (tỷ lệ tài sản tăng thêm vượt 20% tổng tài sản)

  Trước đó năm 2013 tôi có đổi giấy phép và được hưởng ưu đãi mở rộng (thỏa điều kiện hưởng ưu đãi), vậy ưu đãi này có tiếp tục được hưởng cho năm 2017 và 2018 hay không khi tp. TDM lên đô thị loại 1.

  Xin cảm ơn.

   

   

   

   
  3442 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #485582   26/02/2018

  TruongMinhToan
  TruongMinhToan
  Top 150
  Male
  Lớp 7

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2016
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 9874
  Cảm ơn: 170
  Được cảm ơn 188 lần


  Một vài thông tin chia sẽ với bạn:
   
  1/ Cơ sở pháp lý:
   
  "4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật này mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (đầu tư mở rộng) nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại khoản này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng quy định tại khoản này bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
   
  Dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi quy định tại khoản này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
   
  a) Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ hai mươi tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật này hoặc từ mười tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;
   
  b) Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư;
   
  c) Công suất thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế trước khi đầu tư.
   
  Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Luật này mà không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại khoản này thì áp dụng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có).
   
  Trường hợp doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế theo diện đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hạch toán riêng; trường hợp không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp.
   
  Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại khoản này được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh.
   
  Ưu đãi thuế quy định tại khoản này không áp dụng đối với các trường hợp đầu tư mở rộng do sáp nhập, mua lại doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư đang hoạt động. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.”
   
  2/ Giải đáp:
  - Theo đó, pháp luật không quy định thời gian hưởng ưu đãi (miễn thuế, giảm thuế) của dự án đầu tư mở rộng sẽ bị dừng khi địa bàn địa bàn ưu đãi chuyển thành địa bàn không ưu đãi.
   
  - Do đó, đối với dự án mở rộng của công ty bạn vào năm 2016, nếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 8 Điều 1 nêu trên trước ngày thành phố Thủ Dầu Một lên đô thị loại I thì vẫn được hưởng ưu đãi theo thời gian luật định ban đầu nhé.
   
   
  Báo quản trị |