xác định tư cách pháp nhân

Chủ đề   RSS   
 • #332748 11/07/2014

  xác định tư cách pháp nhân

  cho tôi hỏi doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân là tổ chức hay là cá nhân và được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào. xin cảm ơn.

   
  9033 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #333131   14/07/2014

  vxt_ftu
  vxt_ftu

  Female
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/04/2011
  Tổng số bài viết (49)
  Số điểm: 1160
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 9 lần


  Hiện tại theo quy định của Pháp luật hiện hành thì Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, vì theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005 thì: tất cả các loại hình công ty khác đều được quy định có tư cách pháp nhân kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉ riêng doanh nghiệp tư nhân không có quy định này. Đồng thời Điều 141 LDN 2005 quy định như sau:

  "Điều 141. Doanh nghiệp tư nhân

  1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

  2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

  3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân."
  Điều 84 BLDS cũng quy định:

  "Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện: 

  1. được thành lập hợp pháp
  2. có cơ cấu tổ chức chặt chẽ
  3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó
  4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập"

        Theo các điều kiện trên, kết hợp quy định tại Điều 141 LDN thì DNTN không thỏa mãn điều kiện thứ 3, vì tài sản của DNTN là tài sản của chủ doanh nghiệp, không độc lập với tài sản của chủ doanh nghiệp, chủ DNTN phải chịu trách nhiệm bằng chính tài sản của mình. Do đó DNTN không có tư cách pháp nhân.

   
  Báo quản trị |