Vướng mắc khi đăng ký danh sách lao động

Chủ đề   RSS   
 • #107666 03/06/2011

  gathanhdo

  Female
  Sơ sinh

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:03/06/2011
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 305
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 2 lần


  Vướng mắc khi đăng ký danh sách lao động

  Em muốn nhờ mọi người tư vấn giúp
  Em hiện tại đang làm thủ tục đăng ký thang bảng lương ở Huyện Từ Liêm
  Trong hướng dẫn họ yêu cầu phải đang ký sử dụng người lao động

  Công ty em chuyển đổi lĩnh vực hoạt động nên chỉ có 3 người
  Giám đốc là chủ doanh nghiệp nhưng có tham gia điều hành và nhận lương thường xuyên
  Nhân viên điều hành đã ký hợp đồng chính thức
  và em thì đang trong thời gian thử việc nên chưa ký hợp đồng lao động

  Vậy bây giờ đăng ký trong danh sách sử dụng lao động thì đăng ký mấy người ạ
  Giám đốc của em có nằm trong danh sách hay không?
  Em chưa ký HĐLĐ thì có cho vào danh sách sử dụng lao động hay không ạ?

  E nhờ mọi người tư vấn giúp em nhé
  em cảm ơn

  yahoo: Conangdemen_8x
  Gmail: nguyenthuybth@gmail.com

  Đừng giẫm đạp lên người khác để đạt được mục đích của mình

   
  10269 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #107668   03/06/2011

  thuythuythao
  thuythuythao
  Top 500
  Lớp 1

  Lai Châu, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2010
  Tổng số bài viết (289)
  Số điểm: 2692
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 78 lần


  Mình nghĩ giám đốc là chủ doanh nghiệp thì lương của giám đốc chính là lợi nhuận sau khi đã trừ đi các khoản chi phí.
   
  Báo quản trị |  
 • #107719   03/06/2011

  gathanhdo
  gathanhdo

  Female
  Sơ sinh

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:03/06/2011
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 305
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 2 lần


  Hì, thì đúng là như thế nhưng mà vì giám đốc lại tham gia điều hành và cũng có lương thường xuyên nên ngoài khoản lợi nhuận thì vẫn có một khoản lương cứng chị ạ

  Đừng giẫm đạp lên người khác để đạt được mục đích của mình

   
  Báo quản trị |  
 • #107688   03/06/2011

  gathanhdo
  gathanhdo

  Female
  Sơ sinh

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:03/06/2011
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 305
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 2 lần


  Giám đốc ( chủ doanh nghiệp) có tham gia điều hành công ty có phải khai trình trong tờ danh sách đăng ký sử dụng lao động hay không

  Xin hỏi.

  Đối với giám đốc( là chủ doanh nghiệp) tại công ty cổ phần và có tham gia điều hành doanh nghiệp, được hưởng lương thường xuyên thì khi đăng ký danh sách sử dụng lao động có khai báo cả giám đốc hay không ạ.

  Và Có phải làm HĐLĐ hay quyết định bổ nhiệm của hội đồng cổ đông hay không

  Những lao động đang trong thời gian thử việc, chưa ký HĐLĐ thì có khai trình trong danh sách đăng ký sử dụng lao động không ạ
  Mong giải đáp giúp em

  Đừng giẫm đạp lên người khác để đạt được mục đích của mình

   
  Báo quản trị |  
 • #108596   07/06/2011

  thuythuythao
  thuythuythao
  Top 500
  Lớp 1

  Lai Châu, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2010
  Tổng số bài viết (289)
  Số điểm: 2692
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 78 lần


  Đối với vấn đề của bạn thì mình có ý kiến như thế này:
  Luật Doanh nghiệp quy định như sau:

  Điều 108. Hội đồng quản trị


  2. Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

  h) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;

  Điều 116. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty

  2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

  Điều 117. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

  1. Công ty có quyền trả thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

  2. Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả theo quy định sau đây:

  a) Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;

  b) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao;

  c) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.
  3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

   
  Báo quản trị |  
 • #134517   27/09/2011

  Hid1985
  Hid1985

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/07/2011
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Em cũng đăng thắc mắc vấn đề này.
  vậy em hỏi là Giám đốc có đưa vào danh sách làm báo cáo khai trình tình hình sử dụng lao động không?
  Công ty nơi em làm thành lập từ năm 2007 đến nay
  Năm 2011 giờ em mới đi đăng ký lao động
  Vậy emh hỏi công ty có bị phạt gì không?
  Em đi làm bảo hiềm ban đầu thì Giám đốc và Phó GD có bị truy thu bảo hiểm chưa đóng từ năm 2007 đến nay không?
  Trên giấy phép đăng ký kinh doanh thì danh sách thành viên góp vốn là 2 người và hiện giờ giữ vị trí là Giám đốc và Phó Giám đốc.
  Do em mới làm ban đầu không biết qui trình và biểu mẫu để đăng ký lao động ở Sở Lao động thương binh và xã hội như thế nào?

  Nhờ luật sư trả lời giúp em!
   
  Báo quản trị |