Viết hóa đơn thủy lợi phí cho ai?

Chủ đề   RSS   
  • #448669 03/03/2017

    Viết hóa đơn thủy lợi phí cho ai?

    Bên e là công ty thủy lợi 100% vốn nhà nước.Công ty ủy quyền cho các đơn vị thành viên thuộc công ty ký hợp đồng nước tưới tiêu. sau khi hết thời vụ nghiệm thu việc cung ứng dịch vụ cấp nước cho bà con. Công ty đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí mà công ty đã kí hợp đồng, nghiệm thu.theo TT 280/2016/TT-BTC bên e phải lập hóa đơn bán hàng thì ở chỉ tiêu người mua hàng bên e sẽ ghi xuất hóa đơn cho ai?

     
    2091 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận