Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #389309 25/06/2015

  Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Kính mong các luật sư tư vấn góp ý cho em trường hợp sau:

  Năm 2010, ông A có nhận chuyển nhượng của ông B một phần diện tích là 500m2 có qua Văn phòng công chứng. Tuy nhiên quá trình thẩm định của Văn phòng ĐKQSD đất phát hiện trong 500m2 đó thì có  một phần diện tích  khoãng 100m2 là đất do ông B khai hoang từ năm 1976 nhưng chưa đăng ký biến động vì vậy VPĐKQSD đất thẩm định và diện tích 400m2 thôi. Nhưng không hiểu thế nào văn phòng ĐKQSD đất chỉ ngồi ở nhà thẩm định trên bản đồ chứ không kiểm tra đo đạc thực tế nên trong 400m2 đó có một phần ngôi nhà ở đổ mái bằng của ông B  với diện tích 40m2. Tại biên bản thẩm định không thể hiện phần tài sản trên. Mặc dù hai bên mua bán A-B cho rằng mốc giới mua bán cách ngôi nhà này 60cm. Giữa A và B không rành lắm về đất đai nên căn cứ biên bản thẩm định của VPDKQSD đất để ký lại hợp đồng sửa đổi, trong đó kích thước và diện tích như biên bản thẩm định.
   
  Khi có xảy ra tranh chấp hợp đồng mua bán ( vì ông B đòi phải đăng ký biến động 100m2 xong mới làm thủ tục tách thửa, ông A không đồng ý vì có ý định sử dụng luôn phần đất này mà không cần trả tiền - do có bảo kê của UBND phường )
  Tòa án xét sơ thẩm và phúc thẩm đều căn cứ vào biên bản thẩm định của văn phòng đăng ký QSD đất để tuyên bố hợp đồng có hiệu lực pháp lý, buộc hai bên phải thực hiện (  tòa án vẫn xác định việc điều chỉnh hợp đồng là mục đích tránh việc tháo dở một phần ngôi nhà của ông B tuy nhiên Tòa không kiểm tra thực tế nên quá trình xét xử củng không hay biết có một phần nhà ở của ông B nằm trên đất chuyển nhượng cho A, và thực chất việc ddieuf chỉnh hợp đồng là để cắt đi một phần 100m2 nằm ngoài giấy chứng nhận QSD đất của ông B).
  Căn cứ vào kết quả bản án và biên bản thẩm định năm 2010 trên, Văn phòng ĐKQSD đất làm biên bản thẩm định lần thứ 2 ( năm 2013, nội dung và kết quả thẩm định như biên bản 2010) tham mưu UBND thành phố và đã cấp giấy chứng nhận QSD đất cho ông A. Như vậy để thực hiện theo nội dung bản án buộc phải tháo dở nhà của ông B.
  Như vậy việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông A  là đúng hay sai. Nếu sai thì trách nhiệm thuộc về ai. 
  Kính mong Thư viện pháp luật và các luật sư trợ giúp.
  Xin chân thành cảm ơn
   
  2468 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận