Phân cấp bậc thành viên mới từ tháng 6/2014
 • Trang nhất
 • Luật Sư Tư Vấn
 • Cùng Thảo Luận
 • Tìm Luật Sư
 • Thành Viên
 • Trang Của Tôi

Vì sao cấp Bộ đã giao thẩm quyền chứng thực cho UBND các phường, xã, nay UBND các tỉnh lại có thẩm quyền chuyển giao cho Văn phòng công chứng?

Chủ đề   RSS   
 • #166480 20/02/2012

  TuHuyt

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Vì sao cấp Bộ đã giao thẩm quyền chứng thực cho UBND các phường, xã, nay UBND các tỉnh lại có thẩm quyền chuyển giao cho Văn phòng công chứng?

   

  Luật sư cho hỏi?

      Năm 2006 Bộ Tư pháp và Bộ Tài Nguyên Môi trường có ban hành Thông tư liên tịch số: 04 /2006/TTLT/BTP-BTNMT, ngày 13  tháng  6  năm 2006  “Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất”. Tại điểm 1. Phạm vi điều chỉnh có quy định: 2.2. Hợp đồng, văn bản về bất động sản mà bên có bất động sản là hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân đó được lựa chọn hình thức công chứng tại Phòng Công chứng hoặc chứng thực tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản.
      Nhưng hiện nay, UBND các tỉnh lại ban hành quyết định chuyển giao thẩm quyền chứng thực này cho Văn phòng Công chứng có phù hợp với quy định của pháp luật không?

   

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #166484   20/02/2012

  kienanls
  kienanls
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/01/2008
  Tổng số bài viết (676)
  Số điểm: 3992
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 196 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Vấn đề chuyển giao việc chứng thực hoặc công chứng từ UBND xã sang các Phòng Công chứng là hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật.

  Việc chuyển giao như thế đang là một trong nhưng xu hướng để cải cách hành chính.

  Về giá trị của và thẩm quyền của Phòng công chứng và UBND xã tronng việc chứng thực các hợp đồng, văn bản về bất động sản đều có giá trị pháp lý như nhau.

  Bạn có thể xem thêm các quy định về Công chứng, chứng thực để hiểu rõ vấn đề này.

  Thân

  CÔNG TY LUẬT MINH MẪN

  95 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

  ĐT: 08. 3846 5555 (107) - Fax: 08. 3848 3906 - DD: 0902078630

  Website: www.luatminhman.net Email: vanphong@luatminhman.net

   
  Báo quản trị |  
 • #167464   23/02/2012

  tranvantroi
  tranvantroi

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/12/2010
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 185
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


      
      

  Việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực như đã nêu tuy có phù hợp với pháp luật như luật sư đã tư vấn nhưng cũng có nhiều vấn đề gây ra tranh cãi ở từng địa phương đó là:

  Thứ nhất, tại sao những năm gần đây Bộ Tư pháp phải ban hành nhiều văn bản để nhắc nhỡ, hướng dẫn các địa phương chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng, cụ thể các văn bản sau:

  - Công văn số 978/BTP-HCTP ngày 2/4/2009 gửi các Sở Tư pháp;

  - Công văn số 1939/BTP-BTTP ngày 18/6/2009 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Công văn số 3745/BTP-BTTP ngày 26/10/2009 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   - Công văn Số: 1213 /BTP-BTTP, ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tư pháp gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Nội dung Công văn có diện dẫn 2 văn bản làm cơ sở như sau:

  1/-Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP, tại điểm 8 Thông tư này đã hướng dẫn như sau:“…Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cần thực hiện các biện pháp phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương; căn cứ vào tình hình phát triển của tổ chức hành nghề công chứng để quyết định giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện; trong trường hợp trên địa bàn huyện chưa có tổ chức hành nghề công chứng thì người tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn khác hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật...”

  2/-Nghị định số 88/2009/NĐ-CP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trong đó tại điểm b, khoản 4, Điều 26 Nghị định này có quy định giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm: “ b)Thực hiện các biện pháp phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương để đáp ứng yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xem xét, quyết định chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch mà Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đang thực hiện sang tổ chức hành nghề công chứng ở địa bàn cấp huyện mà tổ chức hành nghề công chứng đáp ứng được yêu cầu công chứng; đối với những nơi chưa có quyết định chuyển giao của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì người tham gia hợp đồng, giao dịch có quyền lựa chọn công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện theo quy định của pháp luật

     Theo tôi, nguyên nhân phải đôn đốc, nhắc nhỡ các tỉnh nhiều lần là vì việc chuyển giao là không có cơ sở pháp lý rõ ràng vì:

  - Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 hướng dẫn phát triển các tổ chức hành nghề công chứng để quyết định chuyển giao chứ không phải giao quyền chuyển giao cho UBND các tỉnh.

  - Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, mặc dù có đoạn nêu “…xem xét, quyết định chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch mà Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đang thực hiện sang tổ chức hành nghề công chứng ở địa bàn cấp huyện mà tổ chức hành nghề công chứng đáp ứng được yêu cầu công chứng…”

  Xét về hình thức thì Nghị định số 88/2009/NĐ-CP là Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng nội dung lại lấn sân sang lĩnh vực công chứng, chứng thực gây ra sự chồng chéo không nên có vì đất đai và công chứng, chứng thực là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau do hai ngành quản lý: việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc Tài nguyên Môi trường còn chứng thực là của Tư pháp.

  Ngoài ra, còn những vướng mắc trong thực tế tại nhiều địa phương là Ủy ban nhân dân các xã, phường đang thực hiện việc chứng thực theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT. Nay lại nhận được quyết định chuyển giao của UBND tỉnh nhung theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, tại khoản 2 Điều 83 có quy định việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật  như sau:

  #f9fafc;">“2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.”

  #f9fafc;"> 


   
  Báo quản trị |  
 • #227159   16/11/2012

  HoangAnh135
  HoangAnh135

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Điều bạn thắc măc cũng đã xảy ra ở rất nhiều nơi - Nghe ra thì là bắt buộc chuyển giao , nhưng lại có một câu ... nơi nào không có thì cấp xã vẫn làm

   
  Báo quản trị |