Về việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp 2015

Chủ đề   RSS   
 • #384525 22/05/2015

  LeNhat2308

  Male
  Sơ sinh

  Bình Thuận, Việt Nam
  Tham gia:22/05/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Về việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp 2015

  Chào Luật sư, tôi có một vấn đề muốn hỏi luật sư, mong các vị giúp đở vấn đề của tôi như sau:

  - Tháng 01/2015 Luật Bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN) mở rộng cho đối tượng tham gia, người lao động có hợp đồng từ đủ 3 tháng trở lên phải tham gia BHTN trong tất cả các cơ quan,  đơn vị. Cho tôi hỏi là hiện tại tôi làm trong cơ quan hành chính mà chưa phải là biên chế chính thức vẫn còn làm hợp đồng vậy tôi có thuộc đối tượng tham gia BHTN không? mong các vị luật sư tư vấn giùm. xin cảm ơn

   

   
  16856 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #386182   03/06/2015

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2766)
  Số điểm: 31951
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1115 lần


  Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

  1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

  a) Hợp đồng lao động hoặc hp đồng làm việc không xác định thời hạn;

  b) Hợp đồng lao động hoặc hp đồng làm việc xác định thời hạn;

  c) Hp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

  Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

  2. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

  3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều này.

  Luật việc làm 2013

  Bạn làm trong cơ quan nhà nước theo chế độ HĐLĐ tại Bộ luật lao động 2012 thì vẫn là đối tượng bắt buộc tham gia BHTN

   
  Báo quản trị |