về vấn đề chuyển mục đích sử đối với trường hợp không phải xin phép khi đang thế chấp qsdđ tại ngân hàng .

Chủ đề   RSS   
 • #257035 23/04/2013

  TQVSMC

  Sơ sinh

  Quảng Ngãi, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  về vấn đề chuyển mục đích sử đối với trường hợp không phải xin phép khi đang thế chấp qsdđ tại ngân hàng .

  Chào Luật Sư ! Cho tôi hỏi,  cô tôi có  vay ở ngân hàng nông nghiệp và pt nông thôn với số tiền 150 triệu với thời hạn 1 năm . Nhưng đến nay tôi vay đã được 4 tháng . Nay cô tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất ( trường hợp của cô tôi là chuyển mục đích sdđ không phải xin phép ) tuy chứng  nhận qsdđ còn do bên ngân hàng giữ . Vạy cô tôi có thể chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp tôi đã nêu trên không khi chưa đến hạn thanh lý hợp đồng với ngân hàng . Và có văn bản nào chỉ đạo cho bên phía ngân hàng và nơi đăng ký quyền sử dụng đất không . Tôi xin chân thành cảm ơn ạ .

   
  3371 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #284512   04/09/2013

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1151 lần


  Trường hợp này theo mình là được phép.

  Theo quy định tại Điều 348, 349 quy định về quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp tài sản như sau:

  Bên thế chấp tài sản có các nghĩa vụ sau đây:

  - Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp;

  - Áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục, kể cả phải ngừng việc khai thác công dụng tài sản thế chấp nếu do việc khai thác đó mà tài sản thế chấp có nguy cơ mất giá trị hoặc giảm sút giá trị;

  - Thông báo cho bên nhận thế chấp về các quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp, nếu có; trong trường hợp không thông báo thì bên nhận thế chấp có quyền hủy hợp đồng thế chấp tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp;

  - Không được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Ðiều 349 của Bộ luật dân sự.

  Bên thế chấp tài sản có các quyền sau đây:

  - Ðược khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng thuộc tài sản thế chấp theo thỏa thuận;

  - Ðược đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp;

  - Ðược bán, thay thế tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp bán tài sản thế chấp là hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh thì quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được hoặc tài sản hình thành từ số tiền thu được trở thành tài sản thế chấp thay thế cho số tài sản đã bán.

  - Ðược bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý.

  - Ðược cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết;

  - Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ, khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

   

   
  Báo quản trị |