Về bồi thường nhà xưởng của hộ gia đình cá nhân không có giấy tờ hợp lệ

Chủ đề   RSS   
 • #432082 28/07/2016

  Về bồi thường nhà xưởng của hộ gia đình cá nhân không có giấy tờ hợp lệ

  Xin chào anh (chị) rất mong hỗ trợ, hướng dẫn giúp em. Trong khuôn viên đất của ông A có Nhà ở và Nhà xưởng tự xây dựng trước năm 1991 chưa được giao đất, hay thuê đất theo quy định cũng như chưa được cấp GCNQSDĐ vì đã quy hoạch từ năm 1996 (có quyết định thu hồi đất năm 1996). Phần nhà ở có pháp lý như sau: được cơ quan nhà nước cấp phép hợp thức hóa 90m2. Phần nhà xưởng có pháp lý như sau: diện tích 750m2 xây dựng trước năm 1991, đến năm 1991 xin sửa chửa hợp thức hóa nhà kho thì đã được cơ quan nhà nước cấp giấy phép. Tuy nhiên trong Giấy phép ở góc dưới bên trái có ghi chú là phần nhà kho xây dựng nằm trong lộ giới 30m cua đường B phải tháo dở vô điều kiện là 500m2, tuy nhiên thì đường B đã có tên nhưng chưa có văn bản nào quy định về lộ giới từ trước năm 1991 đến nay (chắc là do thiếu sót). Nay dự án triển khai thực hiện theo quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND th.HCM thì trường hợp trên của ông A có đủ điều kiện để bồi thường về đất ở (theo 1 lần hạn mức) và đất sản xuất kinh doanh (theo diện tích xây dựng thực tế) theo quy định tại điều 16 của Quyết định 23  (dẫn chiếu về Điểm c, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với toàn bộ diện tích 750m2 hay phải trừ phần phần diện tích trong lộ giới là 500m2 ghi chú trong giấy phép.và có phải trừ tiền sử dụng đất không?

  Về vật kiến trúc bồi thường thì trong quyết định 23 không quy định bồi thường về nhà xưởng của hộ, gia đình cá nhân, chi quy định về bồi thường nhà, xưỡng của tổ chức. Trong quyết định 23 quy định tại điều 25 là bồi thường vật kiến trúc về nhà ở và công trình phục vụ sinh hoạt của hộ, gia đình, cá nhân, tại điều 26 thì quy định về bồi thường vật kiến trúc của tổ chức. Như vậy trường hợp ông A có thể áp dụng điều nào để tính bồi thường vật kiến trúc.

  Rất mong anh(chị) giúp đỡ!!!

   

  Cập nhật bởi boonboonc54 ngày 28/07/2016 10:19:12 CH
   
  3521 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận