Vay tiền không có khả năng trả sẽ bị xử lý như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #202556 21/07/2012

  bi_1987

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:21/07/2012
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 160
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Vay tiền không có khả năng trả sẽ bị xử lý như thế nào?

  Chào Luật Sư!

  - Em có cho một người bạn vay tiền là 145 triệu từ 11.2011 đến 6.2012 nhưng người này chơi đá gà và cá độ đá banh nên không còn khả năng trả.Lúc đầu người này nói là vay làm ăn nhưng tình cờ một người bạn khác nói với em là thấy người mà em cho vay đang chơi đá gà .Lúc đó là tháng 5.2012 người đó vẫn chưa đưa tiền lời cho em,nên em gọi điện hỏi và người đó thú nhận và nói là không có để trả.Em cũng đã nói với gia đình người đó và họ cũng nói là sẽ trả nhưng đã mấy tháng nay vẫn không trả.Đến khi em vào cơ quan người đó thì mẹ người đó viết cam kết sẽ trả nhưng lại nói là em cho vay nặng lãi 15% một tháng tức là 145 triệu đó bao gồm tiền gốc và tiền lời rồi. Trong khi em lấy theo lãi suất ngân hàng là 15 % một năm chứ không phải 1 tháng. Trong giấy vay em có ghi rõ "Vay với số tiền là 145 triệu theo lãi suất thỏa thuận và sẽ trả theo từng tháng".

  - Giấy vay chỉ có 2 bên cùng kí nhưng không có người làm chứng thì em kiện ra tòa có giá trị pháp lý gì không?Và em có lấy được tiền lãi của tháng 5 và tháng 6 không khi em nhận tiền lãi mấy tháng trước không có kí giấy gì hết ?

  - Vậy Luật sư cho em hỏi giấy mà mẹ người đó viết vu khống em như vậy có giá trị pháp lý gì không khi trong giấy vay em đã ghi rõ là lãi suất theo thỏa thuận chứ không phải 15 % một tháng,và lãi suất này em sẽ lấy theo từng tháng một chứ không phải gộp vô chung tiền gốc?(họ muốn làm vậy để vô hiệu giấy vay của em theo điều 128 BLDS)

  - Nếu em kiện người này về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản  theo điều 140 BLHS có được không ?Vì người này sử dụng sai mục đích vay nhưng trong giấy em lại không ghi mục đích vay.Nhưng có người bạn em thấy người này chơi đá gà.Đó có được coi là nhân chứng không?(người này không trả cũng không bỏ trốn)

  - Khi người đó vay tiền mà không có khả năng chi trả như vậy thì  quân đội có điều luật nào  xử lý cho người đó ra quân không thưa luật sư?

  Xin chân thành cảm ơn!

  Cập nhật bởi bi_1987 ngày 21/07/2012 04:45:02 CH
   
  113071 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
 • #202833   23/07/2012

  kimlalaw
  kimlalaw
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (1179)
  Số điểm: 6884
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 231 lần


  Chào bạn ! Nếu người vay không thực hiện đúng cam kết thì bạn có quyền khởi kiện để yêu cầu người đó thanh toán tiền vay bao gồm gốc và lãi. Tuy nhiên lãi suất không được vượt quá quy định, cụ thể là không quá 1,5 lần lãi suất ngân hàng và mức lãi dựa trên các giấy tờ thoả thuận, không phải ai muốn khai bao nhiêu thì khai. Vì vậy bạn yên tâm vì bên kia khai như vậy nhưng không có chứng cứ thì sẽ không được xem xét. Giấy nợ có chữ ký 2 bên đã đủ cơ sở chứng minh việc vay mượn nhưng việc bên vay xử dụng vào mục đích trái pháp luật thì bạn phải có chứng cứ rõ ràng, theo tôi đây chỉ là thoả thuận dân sự và cách xử lý của cơ quan chủ quản phụ thuộc vào kết quả của bản án. Chúc bạn sớm thu hồi lại tài sản của mình. Thân !!!

  kimlalaw@yahoo.com.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #203058   24/07/2012

  sweetheart30108
  sweetheart30108

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:24/07/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin chào Luật sư, xin tư vấn cho em một việc với ạ.

  Em cho chị T vay tiền, và ngồi họ (hay còn gọi là đi phường, hàng tháng đóng tiền cho chị T (chủ họ)) có 13 người cùng đóng góp lần lượt lấy luân phiên mỗi tháng 1 người lấy, tính đến nay em đã đóng cho chị T 12 tháng tiền + tiền vay là hơn 300 triệu đồng, nhưng giờ em đến đòi tiền vay và lấy tiền họ thì chị T nói là không có khả năng trả nợ, mà hơn 7 tháng nay em đòi khoản chị T vay thì chị ta cứ khất lần hết tháng này đến tháng khác nên em có gặp một số người cũng cho vay và ngồi họ với chị ta như em thì phát hiện ra chị ta toàn nói dối, hẹn quanh co. Khi vay Chị T có ghi kí nhận nợ và kí khoản tiền ngồi họ nhưng không ghi ngày trả tiền, vậy giờ em muốn làm đơn gửi ra công an thì em làm đơn tố cáo hay kiện ạ? Luật sư có mẫu đơn không cho em xin với ạ. Em cám ơn.

  Cập nhật bởi ThanhLongLS ngày 24/07/2012 10:44:02 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #204190   29/07/2012

  kimlalaw
  kimlalaw
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (1179)
  Số điểm: 6884
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 231 lần


  Chào bạn ! Nếu các giao dịch của bạn và chị T không thể thỏa thuận được thì bạn có thể làm đơn khởi kiện ra Tòa hoặc tố cáo đến cơ quan Công an ( nếu có dấu hiệu hình sự). Để có thêm thông tin, bạn nên liên hệ các người liên quan để biết chính xác tình trạng của người bị kiện. Bạn có thể gởi đơn trước đến chính quyền địa phương để nơi đây hòa giải và có hướng dẫn cụ thể sau khi làm việc với các bên. Thân !!!

  ( Bạn có thể tham khảo mẫu đơn đính kèm).

  COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

  Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

  --- µ ---

  ĐƠN KHỞI KIỆN

  V/v: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   

  Kính gôûi:    Toøa aùn Nhaân daân xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   

    Beân khôûi kieän    :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx       sinh naêm :xxxxxxxxxxx

    CMND soá              :     xxxxxxxxxxxxxx              caáp taïi xxxxxxxxxxxxxxx

    Ñòa chæ lieân laïc  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   

    Beân bò kieän                   :  xxxxxxxxxxxxxxxxx          sinh naêm :xxxxx

    CMND soá              :     xxxxxxxxxxxxxx              caáp taïi xxxxxxxxxx

    Ñòa chæ lieân laïc  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    Người liên quan    :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  sinh naêm :xxxxxx

    CMND soá              :     xxxxxxxxxxxxxxx            caáp taïi xxxxxxx

    Ñòa chæ lieân laïc  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   

           Noäi dung vieäc kieän :

            Nguyeân vaøo ngaøy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   

           Nội dung yêu cầu giải quyết :

            Toâi yeâu caàu Quùy Toøa xem xeùt vaø coù bieän phaùp yeâu caàu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

           Raát mong nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa Quyù Toøa.

           Thaønh thaät caùm ôn.

                                                            Tp. HCM, ngaøy ........ thaùng ......naêm 2012

                                                                                        Kính ñôn

   

   

                                                                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  kimlalaw@yahoo.com.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #203755   27/07/2012

  bi_1987
  bi_1987

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:21/07/2012
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 160
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Em cảm ơn Luật Sư ạ!

   

   
  Báo quản trị |  
 • #249630   20/03/2013

  damvan87
  damvan87

  Male
  Sơ sinh

  Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:20/03/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào luật sư.

  Cho em hỏi.em có quen một người làm ở điện lực và anh ấy đã hứa xin cho em vào làm ở điện lực.nhưng em phải đưa cho anh ấy số tiền là 120 tr và anh ấy đã viết giấy mượn tiền với đầy đủ thông tin và trong đó có ghi lãi suất.nhưng hiện nay anh ấy không xin được việc cho em và cũng đã quá thời hạn ghi trong giấy mượn tiền.em điện gặp anh ấy để lấy tiền lại nhưng anh ấy cố tình trốn tránh.vậy em phải làm thế nào để lấy lại được tiền và nếu em khởi kiện thì nên nộp đơn ở đâu?cơ quan nào sẽ giải quyết ạh?

  em xin cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
 • #250278   23/03/2013

  kimlalaw
  kimlalaw
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (1179)
  Số điểm: 6884
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 231 lần


  Chào bạn ! Nếu bạn có cho vay và có giấy thì có thể kiện người đó để đòi lại tiền, tuy nhiên thực chất đây là khoản giao dịch giả tạo nhằm che dấu giao dịch khác ( chạy viêc) nên có thể Toà sẻ tuyên vô hiệu và buộc hoàn trả cho nhau những gì đã nhận đồng thời sẽ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nếu có cơ sở. Thân !!!

  kimlalaw@yahoo.com.vn

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn kimlalaw vì bài viết hữu ích
  phungtran88 (03/06/2013)
 • #263894   24/05/2013

  phungtran88
  phungtran88

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào Luật Sư!

  Xin cho em hỏi mẹ em (cô B) có cho cô A (có họ hàng với mẹ em) mượn số tiền là 5 triệu, vì là người thân nên mẹ em không lấy lãi mà chỉ cho vay giúp đỡ thôi, mẹ em vì muốn giúp người nên không làm biên nhận vay tiền. Nhưng cô A tỏ ra vẻ là người tốt tự làm biên nhận là :

  Cộng Hoà Xã Hội...

  Độc Lập - Tự...

  BIÊN NHẬN

  Họ Tên:...

  Địa chỉ:...

  Hôm nay ngày... tôi có nhận số tiền 5 triệu của cô B.

  Ký tên :...

  Và biên nhận này chỉ tự một mình cô A lập và tự ký tên rồi mới đưa cho mẹ em, mẹ em có giữ lại tờ giấy biên nhận này và đưa em xem. Em có nói mẹ là ký xác nhận thêm vào. 

  Nhưng đã hơn nửa năm mà người này đã nhiều lần từ trối trả nợ, và hoàn cảnh cô A thực tế cũng không phải khó khăn gì mà chỉ  thấy mẹ em quá hiền và tốt bụng nên đã kiếm cớ lừa tiền mẹ em. Vì là bà con nên nhà em không có làm khó dễ gì và giờ nhà em muốn đơn giản là ra phường yêu cầu công an phường giải quyết tranh chấp dựa vào biên nhận đó thôi thì xin cho em hỏi biên nhận đó có giá trị pháp lý không ạ, và chỉ có biên nhận đó thôi thì em có thể đòi lại được tiền không ạ?

  Em xin chân thành cảm ơn Luật Sư rất nhiều!

   
  Báo quản trị |  
 • #329509   21/06/2014

  nguyenvietlinhanh1980
  nguyenvietlinhanh1980

  Male
  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:21/06/2014
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  nợ không trả được

  Cho em hỏi!em co vay ngoài số tiền là 200triệu với mục đichu kinh doanh nhưng kinh doanh thua lỗ hiên em không có khả năng trả tiền vậy xin cho em hỏi: 1:nếu chui nợ đưa em ra tòa nhưng thực tế em không có bất kỳ tài sản nào để trả thì em có phải đi tù không? 2:khi vay tiền cả 2 vợ chồng em đều sang vay nhưng chỉ em ký và viết giấy vay vậy vợ em có nghĩa vụ phải trả nợ không? 3:hiện giờ hàng hóa vẫn còn ở nhà nhưng chỉ con40triêụ nếu chủ nợ báo công an ,chính quyền đến đòi lấy nợ như vậy có hợp pháp không?nếu không em có quyền kiên lại họ không? moong luât sư giải đáp giúp e xin cảm ơn
   
  Báo quản trị |  
 • #329514   21/06/2014

  luatsungothethem
  luatsungothethem
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/07/2009
  Tổng số bài viết (2011)
  Số điểm: 13068
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 778 lần
  Lawyer

  Thứ nhất: Đây là quan hệ dân sự vay mượn tiền không phải tội phạm hình sự nên không có việc đi tù ở đây;

  Thứ hai: Cả hai vợ chồng đều vay, chính bạn cũng thừa nhận chuyện này thì cả hai vợ chồng bạn đều có nghĩa vụ phải trả;

  Thứ ba: Đây là chuyện vay nợ, không có chuyện công an can thiệp vào việc kinh doanh của bạn, không ai được cưỡng ép bạn phải gán ghép tài sản

  Nhưng điều quan trọng là bạn vay nợ của người ta thì phải tìm cách mà trả, kinh doanh thua lỗ là do mình, còn những điều bạn băn khoan tôi đã trao đổi với bạn. Mong bạn sớm trả được hết nợ và kinh doanh tốt

  Luật sư Ngô Thế Thêm - www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn - 098.112.9988 - 0904.779997

  LUẬT DOANH GIA - Nền Tảng Pháp Lý Việt

  Email: luatsungothethem@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #346572   24/09/2014

  tanvinh84
  tanvinh84

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/09/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin giúp đỡ giùm em !

  Em có 1 người em chơi chung Tên "Thông" có mượn 1 số tiền là 60 triệu mà là tiền của người khác em đứng ra mượn giúp ! Đưa ra 5 lần : Có mặt chủ tiền , em và người mượn

  + Lần 1 Đưa 5Tr >>> Mà người mượn là người bạn khác của Em Thông ( Sao đó 1 thời gian ko thấy trả tiền em hỏi thì người bạn của Thông nói ko có lấy tiền mà em Thông lấy ko đưa !

  + Lần 2 Đưa 7Tr >>> Em Thông ấy bị bắt xe em xác minh là có bị bắt , nhưng lấy tiền xong vẫn ko thấy lấy xe ra và cầm tiền luôn ko trả lại.

  + Lần 3 Đưa 10Tr >>> Em Thông nói là lấy tiền giúp ông chú bên nước ngoài cho cô vợ bé bên đây xài cỡ 1 , 2 tuần , ròi gửi tiền về đưa em Thông trả em ! Nhưng em xác minh qua nhà hỏi nói ko có ai người bên nước ngoài thì sao mà trả !

  + Lần 4 là 10TR >>> Em Thông nói Bà bán cháo mượn tiền để làm ăn gì đó , Em Thông nói là dì của em Thông đừng có lo gì cả !

  + Lần 5 là 20TR >>> EM Thông lấy xe Exciter GP màu xanh dương của 1 người nào đó nói là cầm xe , có đưa giấy tờ xe và cà vẹt , chứng minh cho em xem , em tin tưởng đứng ra kêu bạn em đưa tiền để cầm , nhưng về sau em xác minh ra là người ta trả nợ òi mà tiền Em Thông ko trả lại cho em mà đem quăng tiền góp của 1 bà bán cháo mướn Phòng trọ ở nhà Em Thông ! Ko Báo cho em biết tự ý đem tiền em đem đưa người ta !

  + Lần 6 là 6TR >>> EM Thông nói em đưa 6TR để lấy Iphone 5S và Iphone 5 đem cầm đem về bán trả nợ cho em và em trả người ta ! Nhưng về sau cũng im lặng !

  +++ Về sau em xác minh tất cả là ko có thật , em Thông nói bạn em Thông bị bắt trên công an Quận có chiếc xe SH 2009 và có hùng vốn mua xe đó , nhưng em ấy chở đến nhà bạn Em Thông thì nhà ko cho gặp ! Và hứa viết giấy nợ trả cho em trong 5 tháng hết số tiền 58 Triệu đó , nhưng tới giờ vẫn chưa trả ! Chủ nợ bên kia cứ đòi siết nợ và bắt em bán xe trả tiền , Nhưng tiền đó em Thông đem quăng tiền góp cho người ta là 15% chia đôi cho tụi em !

   

  + Cho em hỏi là em ấy có lừa đảo và em thưa em ấy có được ko ? Vì xác minh tất cả ko có ự thật như em ấy nói có quy tội "Lợi dụng tín nhiệm lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân"

  + Mong luật sư giúp giùm em ! Cám ơn luật sư !

   

   
  Báo quản trị |  
 • #354473   05/11/2014

  cuonggroup
  cuonggroup

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin giúp đỡ giùm

  E có vay của 1 người tỉnh thái bình với số tiền là 42tr , vay thành 2 lần

  1. lần là 12tr lãi suất 5.000vnđ 1 triệu

  . lần 2 là 30tr lãi suất 5.000vnđ 1 triệu đóng lãi trước 1 tháng và e nhận đc. 26tr tiền mặt

  thời gian vay là 1 tháng , tuy nhiên e kinh doanh thua lỗ và không có đủ khả năng trả nợ họ đe \dọa xã hội đen , và uy hiếp đòi e trả hết . Tuy nhiên 3 tháng trôi qua e tắt máy và bây h họ viết đơn gia tòa khởi kiện e về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản , e nói với họ là e có 10tr trả đỡ rồi hàng tháng sẽ gửi dần . Nhưng họ yêu cầu e phải trả 20tr thì họ mới chịu . vậy nếu e không có đủ số tiền là 20tr thì e có phải đi tù không 

  Mong luật sư tư vấn giúp e . cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
 • #398397   03/09/2015

  LSTHACHTHAO
  LSTHACHTHAO
  Top 100
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (671)
  Số điểm: 3784
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 246 lần


  Chào bạn! Với trường hợp của bạn, luật sư Nguyễn Thạch Thảo tư vấn cho bạn như sau:

  Giao dịch vay mượn tiền của bạn với người đó là giao dịch dân sự được qui định ở điều 471 BLDS theo hình thức hợp đồng vay tài sản. Giao dịch này là sự thỏa thuận của các bên, Theo đó thì bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng hoặc chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có qui định. Và theo qui định của khoản 5, điều 474 BLDS về "Nghĩa vụ trả nợ của bên vay" là trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ. Như vậy, nếu như vào thời điểm này bạn chưa có khả năng trả nợ thì bên cho vay có quyền khởi kiện bạn ra tòa để yêu cầu tòa án buộc bạn phải có trách nhiệm trả nợ. Nếu như mục đích vay mượn tiền của bạn không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác mà việc thanh toán nghĩa vụ trả nợ là do sự việc khách quan, xảy ra ngoài ý muốn của bạn thì sẽ không bị xử lí về hình sự.

  Thân chào.

  LUẬT SƯ NGUYỄN THẠCH THẢO - ĐÒAN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN THẠCH THẢO

  ĐC: 4/63 - QUANG TRUNG - PHƯỜNG 10 - QUẬN GÒ VẤP - TP.HCM ( Cách Ngã 6 Gò Vấp 100m. Hẽm đầu tiên bên phải)

  ĐTDĐ: 0989046966

  ĐTVP: (08).38940903

  EMAIL: lsthachthao@yahoo.com

  TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TIẾP TẠI VP HOẶC QUA ĐIỆN THOẠI THƯỜNG XUYÊN : Từ Thứ 2 - Chủ nhật vào lúc: 08h - 21h mỗi ngày

  1. Email: lsthachthao@yahoo.com.

  2. ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN: 0989 046 966

   
  Báo quản trị |  
 • #358228   22/11/2014

  tranthingocanh61
  tranthingocanh61

  Female
  Sơ sinh

  Đồng Tháp, Việt Nam
  Tham gia:22/11/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Kính thưa luật sư 

  Bạn tôi i vay vốn bên ngoài để làm ăn với lãi suất ban đầu là 4%  một tháng . Nhưng do làm ăn thua lỗ nên kg đủ tiền đóng lãi , để giữ uy tín với chủ nợ vay nên bạn tôi đã vay nợ của nhiều  bạn bè người thân với lãi suât 15% một tháng để lấy tiền trả lãi cho những chủ nợ trước  nên số tiền nợ ngày càng lớn . Bạn tôi đã trả lãi đầy đủ cho các chủ nợ cho đến hết tháng 10 năm 2014

  Đến hôm nay thì bạn tôi kg còn khả năng chi trả cho lãi và vốn cho tháng 11 năm 2014

  Bạn tôi nên làm thế nào trước hoàn cảnh này để kg bị truy tố 

  Xin luật sư tư vấn giúp .Chân thành cảm ơn 

   

   
  Báo quản trị |  
 • #359880   30/11/2014

  bomden
  bomden

  Male
  Sơ sinh

  Ninh Bình, Việt Nam
  Tham gia:30/11/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  xin trợ giúp!

  em có đưa cho chị cùng cơ quan em 1 số bộ hồ sơ để xin việc vì chị ấy nói có khả năng xin được việc vào các cơ quan ban ngành, tất cả tổng số tiền em đưa cho chị ấy là gần 600 triệu, nhưng sau một thời gian hứa hẹn sự việc vỡ lỡ ra thì đó là một đường dây lừa đảo, khi công an vào cuộc thì chị ấy có hứa sẽ hoàn trả lại tiền cho em, và thời gian đầu chị ấy có trả cho em tổng là 200 triệu. và trả dần đến nay còn 320 triệu nữa. Nhưng vụ án đã hoàn tất chị ấy bị 24 tháng tù án treo, đến nay đã gần 2 năm chị ấy không trả cho em thêm được nữa, em đến đòi thì chị ấy có nói là giờ không còn khả năng để trả. Vậy luật sư cho em hỏi: 1. Người nhà em đến đòi thì có vi phạm pháp luật không? 2. em có thể viết đơn kiện chị ấy không? khi viết đơn kiện em có bị ảnh hưởng đến công việc của em không? vì em đang công tác, và nhà chị ấy có một thế lực rất lớn nên chị ấy thường đe dọa lại em. Rất mong sự giúp đỡ của luật sư em cảm ơn..

   
  Báo quản trị |  
 • #362844   15/12/2014

  Cuonglawyer
  Cuonglawyer
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2011
  Tổng số bài viết (7332)
  Số điểm: 46544
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 2766 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Theo thông tin bạn nêu thì người đó đã bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng được hưởng án treo. Trong bản án hình sự có tuyên phần trách nhiệm dân sự thì bạn có thể yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự thi hành phần dân sự trong bản án hình sự đó. Nếu bị cáo cố tình không chấp hành thì có thể cưỡng chế thi hành án (nếu còn tài sản), đồng thời bị cáo sẽ không bao giờ được xóa án tích nếu không chấp hành nghĩa vụ bồi thường dân sự.

  Vì vây, bạn có thể gửi đơn tới cơ quan thi hành án để được xem xét giải quyết (kem theo đơn là cung cấp thông tin về tài sản của người phải thi hành án để chứng minh điều kiện thi hành án), bạn cũng có thể yêu cầu Thừa phát lại hoặc cơ quan thi hành án xác minh điều kiện thi hành án của đối tượng đó.

  Thạc sĩ, luật sư: ĐẶNG VĂN CƯỜNG - ĐT: 0977999896 - http://trungtamtuvanphapluat.vn

  Địa chỉ: Văn phòng luật sư Chính Pháp, Số 65b phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

  - Điện thoại/Fax:0437.327.407

  -Gmail: LuatsuChinhPhap@gmail.com

  - Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn

  - https://www.facebook.com/luatsuchinhphap

  I. DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP:

  Tranh tụng + Tư vấn + Đại diện ngoài tố tụng + Soạn thảo văn bản. Cụ thể như sau:

  1. Luật sư bào chữa, tranh tụng trong các vụ án: Hình sự, Dân sự, Lao động, Hành chính, Kinh doanh, thương mại;

  2. Luật sư thay mặt khách hàng: làm người đại diện theo ủy quyền để tham gia tố tụng và Đại diện ngoài tố tụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực pháp lý; Thương thuyết, Đàm phán hợp đồng; Thu hồi các khoản nợ khó đòi...

  3. Luật sư tư vấn pháp luật: Trực tiếp, bằng văn bản hoặc Email cho các tố chức, cá nhân đối với mọi lĩnh vực pháp luật. Tư vấn theo vụ việc hoặc tư vấn pháp luật thường xuyên cho Doanh nghiệp. Tư vấn thường xuyên cho các Báo điện tử trong mục Giải đáp pháp luật và Dịch vụ luật sư riêng.

  4. Luật sư thực hiện thủ tục hành chính trọn gói: Đăng ký kinh doanh; Xin cấp GCN QSD đất lần đầu, Khai nhận di sản thừa kế, Đăng ký sang tên khi mua bán, chuyển nhượng BĐS, Chuyển mục đích sử dụng đất...

  5. Luật sư soạn thảo: Hợp đồng, Di chúc, Đơn thư và các văn bản pháp lý khác theo yêu cầu.

  II. TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ cho mọi đối tượng (Liên hệ ngoài giờ hành chính):

  1. Hình thức tư vấn miễn phí:

  Luật sư Đặng Văn Cường thường xuyên tư vấn pháp luật miễn phí qua 3 hình thức:

  - Điện thoại: 0977.999.896

  - Gmail: Luatsuchinhphap@gmail.com

  - Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn

  - Website: http://trungtamtuvanphapluat.vn

  - https://www.facebook.com/cuongluatsuchinhdai

  2. Thời gian tư vấn pháp luật miễn phí: Từ 19h-21h hàng ngày và cả ngày Thứ 7 + Chủ nhật

  III. BÀO CHỮA MIỄN PHÍ:

  Ths. Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội thường xuyên bào chữa miễn phí cho các đối tượng là: Người chưa thành niên; Người nghèo, Thân nhân liệt sĩ và Người có công với cách mạng.

  Văn phòng luật sư Chính Pháp cần tuyển dụng: Luật sư và Cộng tác viên làm việc tại Hà Nội và trưởng Chi nhánh ở các tỉnh Phía Bắc.

   
  Báo quản trị |  
 • #428100   17/06/2016

  nguyenmo007
  nguyenmo007

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/06/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào Luật Sư!
  cho em hỏi việc này với ạ. hiện giờ nhà em đang thiếu nợ 350 triệumà chưa có khả năng chi trả, hiện giờ chủ nợ đòi kiên ra tòa. nhưng trước đó chủ nợ có gặp mẹ em để nói chuyện. sau đó 2 bên có ghi giấy nợ và thỏa thuận là trả từ từ, nhưng bây giờ chủ nợ không nói gì với nhà em mà đòi kiện ra tòa để lấy nhà em. liệu nhà em có bị mất nha hay đi tù không ạ. hay bị xử lí ra sạo ạ. mong luật sư giúp đỡ zùm e với ạ
   
  Báo quản trị |  
 • #429826   05/07/2016

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10366)
  Số điểm: 57267
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4360 lần
  Lawyer

  Chào em.
  quan hệ vay mượn này là quan hệ dân sự nên không thể hình sự hóa nó được và như vậy em đừng nên nghĩ gì về tù tội nhé vì gia đình em có nhận vay tiền, nhận còn thiếu chứ có lừa gạt hay trốn tránh ai đâu mà hình sự?
  nếu chủ nợ kiện ra tòa thì tòa án sẽ căn cứ vào giấy tờ thỏa thuận hai bên để xem xét và giải quyết. em có trình bay một chi tiết cực kỳ quan trọng cho thấy hai bên đã có sự thỏa thuận về trả nợ là trả từ từ và việc này có ghi thành giấy thì nếu tòa án triệu tập đến giải quyết, bên em phải cung cấp bằng chứng này để tòa án xem xét giải quyết em nhé.
  thân chào

  Luật sư, Thạc sỹ Luật học NGUYỄN NHẬT TUẤN

  Trưởng văn phòng Luật sư PHÚ VINH - Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 332/42i Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

  ĐT liên hệ: 028.35160119; Di động: 0913.623.699

  Website: www.luatsuphuvinh.com;

  Email: nguyennhattuan71@yahoo.com

  nguyennhattuan040671@gmail.com

  Các lĩnh vực, công việc đảm nhận:

  - Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong mọi lĩnh vực pháp luật;

  - Luật sư bào chữa, bảo vệ trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, thương mại, hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp đất đai, tài sản...;

  - Luật sư đại diện theo ủy quyền trong tố tụng, đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng liên quan đến pháp luật;

  - Thực hiện các dịch vụ pháp lý như: dự thảo đơn từ, văn bản, hợp đồng, di chúc, thỏa thuận...

  - Thực hiện các dịch vụ pháp luật khác...

  Chất lượng uy tín, chi phí hợp lý

   
  Báo quản trị |  
 • #450730   31/03/2017

  hoangkim.com
  hoangkim.com

  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:31/03/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Kính thưa luật sư!

  cho e hoi.e co vay tien ben ngan hang viet nam thinh vuong va 2 ben co ky ket.

  trong qua trinh em dong cho ngan hang cung dung hen hang thang.nhung do gd e xayra viec e thi lai bi that nghiep va hien tai e chua co kha nang dong tiep voi so tien dong hang thag la 1.935.000d.va e da tre 4 thoi ky dong.

  vay voi xu viec nhu the nay e co bi o tu hay bi xu li nhu the nao khong luat su,

  so tien e vay la 42tieu.

  mong luat su giai dap giup e!

  E xin chan thanh cam on!

  (Yêu cầu bạn lần sau tham gia thảo luận phải viết bằng tiếng Việt có dấu và không sử dụng toàn bộ bằng chữ in hoa, nếu không chúng tôi sẽ xóa tất cả bài viết của bạn)

   

   
   
  Báo quản trị |  
 • #450879   03/04/2017

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10366)
  Số điểm: 57267
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4360 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Chắc là tâm trạng bạn đang lo lắng nên quên mất viết tiếng Việt có dấu !

  Thế này nhé: Việc bạn vay tiền của ngân hàng nào đó có ký kết hợp đồng là quan hệ dân sự. Theo đó, quyền và trách nhiệm của hai bên phát sinh và thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký. Do vậy, nếu bạn vì hoàn cảnh thất nghiệp thì phải trao đổi với ngần hàng để họ thông cảm, chia sẻ và khoanh nợ cho bạn chứ không cần thiết phải bỏ trốn và dĩ nhiên bạn phải trình phương án trả nợ khả  thi cho ngân hàng. Trường hợp ngân hàng không thông cảm cho bạn mà vẫn cứ yêu cầu bạn phải thanh toán thì cũng theo hợp đồng nên bạn phải cố gắng vay tiền mà trả cho họ. Nếu bạn không thanh toán theo hợp đồng thì ngân hàng có quyền khởi kiện dân sự bạn ra tòa để tòa án giải quyết. đây là quan hệ dân sự nên không có chuyện tù tội gi đâu bạn vì bạn bọ thất nghiệp chưa có tiền trả chứ bạn không có yêu tố lừa đảo hay lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt trong trường hợp này.

  Thân mến

   

  Luật sư, Thạc sỹ Luật học NGUYỄN NHẬT TUẤN

  Trưởng văn phòng Luật sư PHÚ VINH - Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 332/42i Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

  ĐT liên hệ: 028.35160119; Di động: 0913.623.699

  Website: www.luatsuphuvinh.com;

  Email: nguyennhattuan71@yahoo.com

  nguyennhattuan040671@gmail.com

  Các lĩnh vực, công việc đảm nhận:

  - Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong mọi lĩnh vực pháp luật;

  - Luật sư bào chữa, bảo vệ trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, thương mại, hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp đất đai, tài sản...;

  - Luật sư đại diện theo ủy quyền trong tố tụng, đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng liên quan đến pháp luật;

  - Thực hiện các dịch vụ pháp lý như: dự thảo đơn từ, văn bản, hợp đồng, di chúc, thỏa thuận...

  - Thực hiện các dịch vụ pháp luật khác...

  Chất lượng uy tín, chi phí hợp lý

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn NguyenNhatTuan vì bài viết hữu ích
  thai282 (26/04/2017)
 • #453630   16/05/2017

  vtp1357
  vtp1357

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Luật Sư cho em hỏi

  E có chơi đá banh  thua 140 triệu  giờ em 0 còn khả năng trả 

  Người ta bắt em viết   Giấy Mượn Tiền , Ngày Tháng ,... Tên Họ  mượn Của anh B số tiến , 140,000,000  1 tháng sẽ trả , 3,000,000  đên khi nào hết thì thôi ,  

  mà to giấy thì qua loa lắm  , trên giấy 0 có Ghi Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam nửa 

   vậy người ta thưa em ra công , an , tờ giấy đó có hợp lê ko Luật Sư 

   mà em thì 23t à không có tài sản , hay thu nhập gì hết ,,  tư vấn gium e , cám ơn ạ 

  Ghi là Giấy Mượn Tiền , Ngày tháng, Têntừ 3 triệu đến hết thì thôi , 0 có lãi mà tờ giấy thì không có ghi , Cộng HÒa Xã Hội , Việt Nam .. vậy ngta thưa em ra công an, em có bị gì k chị ạ e cảm ơn

   

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư Đào Kim Lân - Email: kimlalaw2000@yahoo.com