Vắng 1 buổi thực hành, sinh viên cao đẳng không được thi kết thúc học phần

Chủ đề   RSS   
 • #397916 28/08/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4219 lần


  Vắng 1 buổi thực hành, sinh viên cao đẳng không được thi kết thúc học phần

  Theo đó, học sinh, sinh viên học tại các cấp độ trung cấp, cao đẳng phải tham dự ít nhất 70% buổi học lý thuyết và 100% buổi học thực hành có điểm trung bình các bài kiểm tra trong kỳ từ 5 điểm trở lên mới được thi kết thúc học phần.

  sinh viên cao đẳng

  Riêng với học sinh, sinh viên khuyết tật phải có Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định thì được hiệu trưởng xem xét, quyết định ưu tiên điều kiện dự thi trên cơ sở phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn về điểm trung bình các bài kiểm tra trong kỳ.

  Điểm trung bình chung tích lũy để xét công nhận tốt nghiệp được tính theo công thức sau:

   

   

  Trong đó:

  + A: là điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học hoặc điểm trung bình chung tích lũy.

  + i: là số thứ tự môn học, mô-đun, học phần.

  + ai: là điểm của môn học, mô-đun, học phần thứ i.

  + n: là tổng số môn học, mô-đun, học phần trong học kỳ/năm học/khóa học hoặc số học phần đã tích lũy.

  + ni: là hệ số môn học, mô-đun, học phần thứ i: hệ số môn học, mô-đun, học phần tùy thuộc vào số giờ của môn học, mô-đun, số lượng tín chỉ của mỗi học phần và được tính như sau: hệ số môn học được tính bằng số giờ của môn học đó chia cho 15 và quy tròn về số nguyên; hệ số mô-đun được tính bằng số giờ của mô-đun đó chia cho 30 và quy tròn về số nguyên; đối với học phần thì mỗi tín chỉ tương ứng với một hệ số.

  Đối với hệ đào tạo theo niên chế, điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp được tính theo công thức sau:

  * Sinh viên dự thi tốt nghiệp

  điểm xét tốt nghiệp


  + ĐTN:   Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệpTrong đó:

  + ĐTB:   Điểm trung bình chung toàn khoá học

  + ĐTNTH: Điểm thi thực hành

  + ĐTNLT: Điểm thi lý thuyết

  * Sinh viên bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp

  diem xet tot nghiep

  Trong đó: Đ: Điểm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp.

  Thang điểm để đánh giá xếp loại kết quả học tập :

  Loại

  Thang điểm

  Xuất sắc

  Từ 9 – 10 điểm

  Giỏi

  Từ 8 – 8.9 điểm

  Khá

  Từ 7 – 7.9 điểm

  Trung bình khá

  Từ 6 – 6.9 điểm

  Trung bình

  Từ 5 – 5.9 điểm

  Yếu

  Dưới 4.9 điểm

  Sinh viên đạt loại giỏi trở lên sẽ bị hạ 1 bậc xếp loại nếu bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong 1 học kỳ/năm học, có 1 môn học hoặc học phần trở lên trong kỳ/năm học phải thi lại, học lại.

  Sẽ thu hồi bằng tốt nghiệp nếu người được cấp để người khác sử dụng bằng của mình

  Cụ thể, người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục sẽ thu hồi bằng tốt nghiệp nếu người được cấp bằng tốt nghiệp và bản sao bằng tốt nghiệp để cho người khác sử dụng bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo của mình.

  Xem thêm các nội dung khác Thông tư liên tịch quy định về quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng và mẫu bằng tốt nghiệp tại file đính kèm.

   
  8635 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận