Vấn đề góp vốn doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #377439 03/04/2015

  Vấn đề góp vốn doanh nghiệp

  Tôi và ba người khác( gọi tắt là A, B, C )  có góp vốn thành lập công ty TNHH kinh doanh du lịch. Số vốn ban đầu mà A góp vào là 1 căn nhà trị giá 2 tỷ ( chiếm 40% vốn điều lệ).  trong khi hoạt động công ty thì xảy ra mẫu thuẫn.  A đề nghị  công ty cho thay thế ngồi nhà bằng tiền mặt( vì bất động sản lúc đó tăng cao) vì A chưa chuyển quyền sở hữu căn nhà cho công ty. Việc làm của A có đúng không? Phải giải quyết như thế nào? Tôi cảm ơn luật sư

   
  2023 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #379566   17/04/2015

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1150 lần


  Việc chuyển quyền ngôi nhà hay không thì không quan trọng, quan trọng là lúc ban đầu văn bản thỏa thuận góp vốn giữa 3 người ghi rõ là góp vốn bằng ngôi nhà rồi.

  Nên bây giờ A muốn rút ngôi nhà thì phải được sự đồng ý của 2 người kia

  Điều 39. Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

  1. Thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn bằng loại tài sản góp vốn như đã cam kết. Trường hợp thành viên thay đổi loại tài sản góp vốn đã cam kết thì phải được sự nhất trí của các thành viên còn lại; công ty thông báo bằng văn bản nội dung thay đổi đó đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày chấp thuận sự thay đổi.

  Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thông báo bằng văn bản tiến độ góp vốn đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn và phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt hại cho công ty và người khác do thông báo chậm trễ hoặc thông báo không chính xác, không trung thực, không đầy đủ.

  2. Trường hợp có thành viên không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được coi là nợ của thành viên đó đối với công ty; thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết.

   
  Báo quản trị |