Văn bản pháp luật cho cơ sở bảo dưỡng và rửa xe ô tô

Chủ đề   RSS   
 • #407601 24/11/2015

  Văn bản pháp luật cho cơ sở bảo dưỡng và rửa xe ô tô

  E chào luật sư, luật sư cho e hỏi một tí về các quy định, văn bản pháp luật với ạ.
  Một cơ sở bảo dưỡng và rửa xe ô tô thì cần tuân thủ các quy định, văn bản pháp luật nào liên quan đến môi trường ạ?

   
  3233 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #425419   24/05/2016

  Chào bạn!

  Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

  Vấn đề bảo vệ môi trường đối với cơ sở bảo dưỡng và rửa xe ô tô của bạn cần tuân thủ quy định ở các văn bản sau:

  -         Luật Bảo vệ môi trường 2014.

  -         Nghị định 18/2015/ NĐ- CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đấnh giá tác động môi trường và kế hoajwch bảo vệ môi trường.

  -         Thông tư 27/2015/TT- BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hojch bảo vệ môi trường bo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

  Khoản 2 Điều 100 Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định như sau:

  “Nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.”

  Trường hợp này là cơ sở của bạn có bảo dưỡng và rửa xe ô tô như vậy là có tiến hành xả thải công nghiệp vì vậy bạn phải đáp ứng các yêu cầu về QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Do đó cơ sở của bạn phải đáp ứng các quy định tại Mục 2 của về QCVN 40:2011/BTNMT.

  Tuy nhiên, theo quy định tại mục 4.3 của QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp: “Cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường căn cứ vào đặc điểm, tính chất của nước thải công nghiệp và mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận để lựa chọn các thông số ô nhiễm đặc trưng và giá trị cơ bản (giá trị C) quy định tại Bảng 1 trong việc kiểm soát ô nhiễm môi trường”.

  Công ty Luật Hải Nguyễn và Cộng sự

  CV. Hà Hằng

  Công Ty Luật Hải Nguyễn và cộng sự - Hotline: 0973.509.636

  Website: www.lamchuphapluat.vn - Email: luathainguyen@gmail.com

   
  Báo quản trị |