Ủy quyền ký thay cho Phó giám đốc đơn vị hành chính sự nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #461524 17/07/2017

  Ủy quyền ký thay cho Phó giám đốc đơn vị hành chính sự nghiệp

  Bên tôi là Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc sở tài nguyên và môi trường.( Đơn vị sự nghiệp công lập)

  Hiện nay, theo ý kiến của giám đốc muốn làm ủy quyền cho phó giám đốc ký thay chứng từ phiếu thu, phiếu chi. 

  Như vậy tôi phải làm những văn bản gì để phó giám đốc được ký chứng từ theo đúng quy định?

   
  3128 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận