Ưu đãi thuế tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn

Chủ đề   RSS   
 • #477629 07/12/2017

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 190 lần


  Ưu đãi thuế tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn

  Khoản 4 Điều 19 của Thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định:

  “4. Thuế suất ưu đãi 20% trong thời gian mười năm (10 năm) áp dụng đối với:

  a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

  Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới vào các lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế quy định tại khoản này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 áp dụng thuế suất 17%”.

  Khoản 3 Điều 20 của Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 6 của Thông tư 151/2014/TT-BTC) có quy định:

  “3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi)”.

  Như vậy, thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện Dự án đầu tư mới được áp dụng thuế suất 17% trong thời gian 10 năm, được miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với Dự án được thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

  Lưu ý: điểm c khoản 2 Điều 16 của Nghị định 118/2015/NĐ-CP có quy định:

  “Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được hưởng ưu đãi đầu tư như quy định đối với dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

  Như vậy, đối với dự án được thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn mà thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư được quy định tại Phụ lục I – Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư (Ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) thì sẽ được áp dụng thuế suất đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo điểm c khoản 2 Điều 16. Mà theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 của Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 11 của Thông tư 96/2015/TT-BTC; và điểm a khoản 1 Điều 20 của Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 12 của Thông tư 96/2015/TT-BTC thì thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới này sẽ được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm, được miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo.

   
  2051 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận