Từ ngày 05/12/2017, ghi đầy đủ thành viên hộ gia đình trên sổ đỏ

Chủ đề   RSS   
 • #473846 06/11/2017

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1867 lần


  Từ ngày 05/12/2017, ghi đầy đủ thành viên hộ gia đình trên sổ đỏ

  Chào mọi người, như trong bài viết 1.001 chiêu lừa đảo người mua nhà, đất, mình có đề cập trường hợp người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện việc nhận chuyển nhượng, song không được sự đồng ý, chấp thuận của các thành viên trong hộ gia đình mà người mua không biết rằng trong hộ gia đình đó bao gồm bao nhiêu người cùng có quyền sử dụng đất ngoài chủ hộ, dẫn đến hợp đồng vô hiệu.

  Rủi ro phát sinh ở đây chính là cơ sở để xác định các thành viên hộ gia đình cùng có quyền sử dụng đất, nếu căn cứ trên hộ khẩu, e là không chính xác vì hiện nay có tình trạng người ở một nơi, nhưng hộ khẩu ở nơi khác, mặt khác, chúng ta đang tiến tới lộ trình bãi bỏ hộ khẩu, cơ sở duy nhất để xác định là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình không thể hiện đầy đủ thông tin của các thành viên cùng có quyền.

  Vì vậy, khắc phục tình trạng đó, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ra đời và có hiệu  lực từ ngày 05/12/2017 đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung quan trọng sau đây:

  1. Bổ sung thông tin các thành viên hộ gia đình trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở:

  “Đối với hộ gia đình sử dụng đất thì ghi  “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình.

  Dòng tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).”

  2. Diện tích sàn căn hộ phải đảm bảo quy định pháp luật về nhà ở

  Nghĩa là cần đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định pháp luật về nhà ở.

  3. Hướng dẫn hồ sơ đăng ký biến động đối với trường hợp cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào DN

  - Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

  - Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

  - Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý đưa quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật đối với trường hợp đất của hộ gia đình;

  - Hợp đồng thuê đất đã ký của hộ gia đình, cá nhân.

  4. Hướng dẫn việc sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi công ty, chuyển DNTN thành công ty TNHH

  Trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần hoặc chuyển từ công ty cổ phần sang công ty TNHH, từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc chuyển từ công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên, chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH, trừ trường hợp cổ phần hóa DNNN thì việc sử dụng đất được thực hiện theo quy định sau đây:

  - Trường hợp chuyển đổi DN mà không thay đổi mục đích sử dụng đất thì xử lý như sau:

  + Trường hợp DN trước khi chuyển đổi đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả có nguồn từ ngân sách nhà nước thì Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất đối với DN sau khi chuyển đổi theo quy định của pháp luật về đất đai.

  Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với doanh nghiệp sau khi chuyển đổi;

  + Trường hợp DN trước khi chuyển đổi đã được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn từ ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp sau khi chuyển đổi có trách nhiệm đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo thủ tục quy định tại Điều 85 của Nghị định  43/2014/NĐ-CP; ký lại hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp thuê đất mà không phải ban hành lại quyết định cho thuê đất.

  Giá đất để tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp DN sau khi chuyển đổi thuê đất trả tiền thuê hàng năm là giá đất đã quyết định để tính tiền thuê đất đối với DN trước khi chuyển đổi nếu thời điểm chuyển đổi công ty thuộc chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất và phải xác định lại theo quy định tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP khi hết chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất.

  - Trường hợp chuyển đổi DN đồng thời với việc chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định đồng thời với thủ tục giao đất, cho thuê đất hoặc thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất quy định nêu trên.

  Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   

  Thông tư 33/2017/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung hàng loạt các Thông tư sau:

  - Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

  - Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính;

  - Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính;

  - Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

  - Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

  - Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

  - Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định  44/2014/NĐ-CP.

   
  24467 | Báo quản trị |  
  5 thành viên cảm ơn shin_butchi vì bài viết hữu ích
  grovegroup (06/12/2017) trang_u (06/12/2017) Tuyvandiep (28/11/2017) nghiasae (14/11/2017) dtliem07 (13/11/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #475540   22/11/2017

  Ptuanduong
  Ptuanduong

  Sơ sinh

  Bình Phước, Việt Nam
  Tham gia:22/11/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Sổ đỏ gồm các thành viên sau này sẽ gặp nhiều vấn đề cho người dân:

  1. Đổi sổ mất thời gian, tiền bạc của gười dân. Các cán bộ có thanh liêm khi đổi sổ không ???

  2. Vay ngân hàng, mọi người làm ăn ở xa đều phải về ký ( tốn tiền bạc, thời gian, ...)

  3. Công dân có trong sổ, trên 18 tuổi không làm ra tiền. Nếu vi phạm sẽ có tên trong sổ là có tài sản, vậy sẽ có tiền để trả các khoản vi phạm.

  4. ............

   
  Báo quản trị |  
 • #475562   22/11/2017

  trantv
  trantv

  Male
  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:03/11/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Thêm rối cho thủ tục hành chính 

   
  Báo quản trị |  
 • #475581   22/11/2017

  Loando1107
  Loando1107
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/11/2017
  Tổng số bài viết (228)
  Số điểm: 3480
  Cảm ơn: 20
  Được cảm ơn 64 lần


  Sổ đỏ ghi tên các thành viên gia đình: Có gây khó khi mua bán, chuyển nhượng?

  Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, có hiệu lực từ ngày 5.12.2017, bổ sung thêm trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất.

  Quy định mới là để tăng tính chặt chẽ và giảm bớt tình trạng tranh chấp pháp lý về sau khi có giao dịch chuyển nhượng về sau.

  Thứ nhất, đối với hộ gia đình sử dụng đất, Thông tư mới quy định ghi “Hộ gia đình, gồm..”, sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình và địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Như vậy, là không có sự khác biệt so với Thông tư cũ, chỉ là sự bổ sung về câu chữ (trước đây chỉ ghi “Hộ ông" (hoặc "Hộ bà").

  Tuy nhiên ở vế thứ hai của quy định, nếu như trước đây sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ ghi “người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình” thì nay ghi “người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình” và ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

  Như vậy rõ ràng, những ai có quyền sử dụng đất/ quyền sở hữu tài sản sẽ đều có tên trên Giấy chứng nhận chứ không chỉ là người đại diện nữa.

  Nhiều người đặt vấn đề, thêm tên các thành viên trong gia đình sẽ tạo ra sự tranh chấp khi mua bán, chuyển nhượng?

  Thiết nghĩ, đây không phải là thêm tên các thành viên trong gia đình vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, mà là ghi nhận cụ thể thông tin của những người có quyền sử dụng đất/quyền sở hữu tài sản. Vì vậy nên nó không những không tạo ra sự khó khăn hay rào cản gì mà còn giúp tăng tính pháp lý, giảm những tranh chấp hay kiện tụng khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà nhiều thành viên trong gia đình cùng là chủ sử dụng.

   

  Cập nhật bởi Loando1107 ngày 23/11/2017 07:37:58 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #476146   27/11/2017

  truongnam2411
  truongnam2411

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/04/2017
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 160
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Luật mới về sổ đỏ

  Ngày 5/12 này nhà nước mình có ra dự thảo luật mới về người sử dụng đất trên sổ đỏ, vậy nhà mình lúc trước ông cậu đứng tên làm sổ đỏ thì bây giờ các thành viên khác trong gia đình mình có được đứng tên không? Tại nhà này của ông bà để lại, và lúc trước ra phường cho ông cậu đứng tên không ai biết phải ghi thêm đồng sở hữu nên giờ ông cậu đứng tên sổ đỏ, ông cậu cho là nhà của ổng và đem bán do giá cao và nhà chia làm 5 nhà nhỏ nên 1 năm nay vẫn chưa có người mua được. Giờ nhà nước mình ra điều luật mới này thì 4 thành viên khác trong gia đình có được làm lại sổ đỏ không? Tại mình nghe nói luật mới áp dụng cho quyền sử dụng đất, mà ông cậu mình chỉ sử dụng được 1 phần đất của ổng còn lại 4 phần kia của 4 người khác dùng thì có được làm lại sổ đỏ không luật sư.

   
  Báo quản trị |  
 • #476156   27/11/2017

  Trantranglong
  Trantranglong
  Top 500
  Female


  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:18/05/2017
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1970
  Cảm ơn: 30
  Được cảm ơn 51 lần


  Tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, có quy định

  Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình. Dòng tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).

  Như vậy, đây là điểm mới trong quy định của pháp luật, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho từng cá nhân trong hộ gia đình, nếu người đó có quyền sử dụng đất trong hộ gia đình theo pháp luật. Bởi đối với những trường hợp nhà nước giao đất cho các hộ gia đình không thu tiền nông nghiệp, thì tức là tất cả những người trong gia đình đều có quyền sử dụng, nhưng trước đây chỉ ghi tên chủ hộ trên sổ đỏ, còn những người khác không được công nhận quyền trên sổ đỏ.

  Nhưng nếu thực hiện việc ghi tên đầy đủ tên các thành viên trong gia đình sẽ tăng thêm phần thủ tục giấy tờ trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy nên thông tư cũng đã đưa ra những phương án để người dân lựa chọn cách thức phù hợp đó là.

  - Trong gia đình có thể cử người đại diện đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và lúc này trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi tên người đại diện cho hộ gia đình, chứ không phải ghi như trước kia là hộ ông (hộ bà).

  -Và có thể lựa chọn phương án ghi tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sẽ ghi tên tất cả trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và với phương án này, thông tư đã quy định cụ thể về cách thức thực hiện để không phát sinh thủ tục.

   
  Báo quản trị |  
 • #476203   27/11/2017

  LegalSMI
  LegalSMI

  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/10/2017
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 1174
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 4 lần


  Chỉ những ai đồng sở hữu quyền sử dụng đất mới có tên trong Sổ đỏ

  Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013 "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất". Trong đó, nội dung thể hiện trên Giấy Chứng nhận bao gồm thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại trang 1.

  Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 (có hiệu lực 25/12/2017) Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai. Trong đó, có nội dung về quyền sử dụng đất của "hộ gia đình" đang được phía dư luận bày tỏ nhiều quan điểm khác nhau như sau:

  Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT: Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 5  Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014  như sau:

  “c) Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình. Dòng tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).”

       Theo quy định trên, ai có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình thì mặc nhiên được ghi tên trong giấy chứng nhận; việc xác định ai có chung quyền sử đất trong hộ gia đình sẽ căn cứ vào nguồn gốc đất hoặc các thành viên trong hộ tự xác định. 

      Tuy nhiên, những người có tên trong sổ hộ khẩu không mặc nhiên là những người có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình và có tên trong Giấy chứng nhận. Nhưng người không có tên trong hộ khẩu nếu có chung quyền sử dụng đất thì vẫn được ghi tên vào sổ đỏ của hộ gia đình. 

  Mọi người tham khảo tin sau nhé

  Báo Vnexpress đưa tin:

  Theo ông Phấn, sổ đỏ cấp trước ngày 5/12 cho hộ gia đình với tên một người đại diện vẫn có giá trị pháp lý. Bởi vậy, người dân "không cần làm lại sổ đỏ mới". 

  Theo Thông tư 33/2017, nhà chức trách ghi tên của các thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình vào sổ đỏ. Những thành viên khác dù cùng hộ khẩu song không có chung quyền sử dụng đất thì không được ghi.

  "Việc thay đổi này chỉ áp dụng cho việc cấp sổ đỏ theo hộ gia đình", ông Phấn nhấn mạnh.

  Cục phó Cục Đăng ký Đất đai cho hay việc xác định ai có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình được căn cứ nguồn gốc đất hoặc do các thành viên trong gia đình tự xác định. 

  Không có tên trong hộ khẩu vẫn được ghi tên vào sổ đỏ hộ gia đình

  Cùng với ông Phấn có mặt tại buổi tọa đàm "Làm rõ quy định mới về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" do Cổng thông tin Chính phủ tổ chức vào sáng 25/11, đại diện của nhiều cơ quan đã giải thích: Theo Luật cư trú, hộ gia đình trong sổ hộ khẩu là các cá nhân trong cùng một gia đình có chung địa chỉ đăng ký thường trú. Điều này không có ý nghĩa xác định về sở hữu tài sản chung như khái niệm "hộ gia đình" trong quan hệ pháp luật dân sự hay "hộ gia đình sử dụng đất" theo quy định của Luật Đất đai.

  Theo đó, "hộ gia đình sử dụng đất" là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

  Thông tư 33/2017 quy định, những người có cùng hộ khẩu và có chung quyền sử dụng đất sẽ được ghi tên trong sổ đỏ cấp cho hộ gia đình sử dụng đất. Bởi vậy không thể mặc định con cùng hộ khẩu thì đương nhiên được ghi tên vào sổ đỏ với bố mẹ.

  Ngược lại người không có tên trong sổ hộ khẩu nhưng chung tiền mua đất thì có quyền được ghi. Đây gọi là "đồng sở hữu" theo quy định của Luật Đất đai. 

  Theo ông Phấn, thông tư 33 không phát sinh thêm thủ tục hành chính như nhiều người bàn luận những ngày qua. Trái lại, nó bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, cụ thể hơn về chủ thể có quyền sử dụng đất; làm giảm những rủi ro cho người sử dụng đất; giúp minh bạch về tài sản giữa các thành viên trong hộ gia đình.

  Theo luật, khi thực hiện giao dịch nhà đất phải có sự đồng ý của các thành viên có tên trong sổ đỏ. Vì vậy, ông Phấn “khuyến cáo các hộ gia đình nên xác định rõ ràng thành viên nào có chung quyền sử dụng đất” để trách những rắc rối phát sinh.

  "Nếu là đất nông nghiệp được nhà nước giao cho hộ gia đình thì tương đối dễ xác định vì tất cả thành viên đều có quyền. Còn các loại đất khác, các thành viên trong gia đình quyết định", ông nói.

  Facebook: Kiều Nghi Đặng

  Work at SMI Furniture

  Hạnh phúc là tha thứ

   
  Báo quản trị |  
 • #476218   27/11/2017

  hoatuyetly152
  hoatuyetly152
  Top 150
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/11/2011
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 2979
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 81 lần


  Theo mình thì việc này đâu có bất lợi gì. Nếu trước đây quyền sở hữu nhà đất trong sổ được khi theo chế độ “người đại diện” (chỉ đại diện chứ không phải là người duy nhất sở hữu) thì nay rõ ràng hơn là theo chế độ “tất cả tên người sở hữu”. Mua nhà đất thì phải rõ ràng như thế này thì mới tránh rủi ro pháp lý về sau chứ.

   
  Báo quản trị |  
 • #476232   27/11/2017

  Thông tư 33/2017 đã bổ sung thêm đối tượng là “những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất" Hỏi tài sản này chủ sở hữu là ba và mẹ, ba mẹ có quyền định đoạt tài sản này, vậy mấy người con trong sổ có ý nghĩa gì, rồi những người con ruột không ở chung trong gia đình thì có ghi vào sổ không, và sau đó ba mẹ sinh thêm vài đứa nữa là phải đi chỉnh sửa, cập nhật sổ hồng hay sao, sao thấy rắc rối quá vậy

   
  Báo quản trị |  
 • #476241   27/11/2017

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2714)
  Số điểm: 19524
  Cảm ơn: 908
  Được cảm ơn 1051 lần
  SMod

  Cái này Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trả lời hai năm rõ mười rồi mà. Đội lều báo đang làm méo mó, hoang mang dư luận hết cả lên.

   
  Báo quản trị |  
 • #476267   28/11/2017

  Chuyenidol
  Chuyenidol
  Top 500
  Female


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/04/2015
  Tổng số bài viết (273)
  Số điểm: 2013
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 80 lần


  Khi ghi tên các thành viên có quyền sử dụng đất vào sổ nhưng không chỉ rõ tỷ lệ % mỗi thành viên có công đóng góp là bao nhiêu? mà chỉ ghi tên từng người sở hữu chung như vậy luật đã tạo điều kiện vạch đường chỉ lối cho các thành viên đóng góp ít sánh vai ngang hàng với người có công đóng góp nhiều ,người làm ít hưởng nhiều người làm nhiều hưởng ít,người không làm cũng được hưởng dẫn đến gây rắc rối mâu thuẫn khi bán đất khiến cha mẹ con cái anh em huynh đệ tương tàn

  Luật Việt Tín là công ty luật uy tín chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty giá rẻ (xem bảng giá) cho hàng trăm doanh nghiệp Việt. Nếu bạn muốn được tư vấn thành lập công ty miễn phí xin vui lòng gọi ngay hotline: 0978.635.623 của chúng tôi.

   
  Báo quản trị |  
 • #476294   28/11/2017

  thanhvan312
  thanhvan312
  Top 200
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2017
  Tổng số bài viết (354)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Lại bắt đầu những thủ tục rườm rà, mình thì cảm thấy vô lý và sẽ kéo theo sửa đổi những thủ tục có liên quan khác. Không những không rút gọn, tinh giản thủ tục mà còn làm phức tạp, gây phiền hà, lãng phí thời gian, công sức của người dân để đi làm hoặc cập nhật mới

   
  Báo quản trị |  
 • #477382   06/12/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1684 lần


  Chính thức lùi thời hạn thi hành quy định ghi đầy đủ tên thành viên trên sổ đỏ

  Chưa ra đời đã bị chết trong bụng mẹ, đó là Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.

  Cụ thể, Thông tư 53/2017/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật đất đai và sửa đổi Thông tư hướng dẫn Luật đất đai 

   
  Báo quản trị |  
 • #477392   06/12/2017

  grovegroup
  grovegroup

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2017
  Tổng số bài viết (63)
  Số điểm: 570
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 16 lần


  Theo Bộ TN&MT, sau khi Thông tư được ban hành, dư luận và người dân có  một số  ý kiến băn khoăn về những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện; trong đó, lo ngại làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, gây phiền hà, nhũng nhiễu khi thực hiện...

  Vì vậy, ngày 22/11, Bộ TN&MT đã phải phát đi thông tin giải thích về việc ghi tên các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất trên sổ đỏ vào lúc 23h30.

  Sau đó, 22h20 tối 1/12, Bộ TN&MT đã chính thức phát thông báo lùi thời hạn áp dụng ghi các thành viên gia đình trong sổ đó theo Thông tư 33 vừa ban hành.

   
  Báo quản trị |