Từ 4/9/2012, Nhà đầu tư chứng khoán phải thận trọng hơn trong giao dịch

Chủ đề   RSS   
 • #209002 23/08/2012

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4340 lần


  Từ 4/9/2012, Nhà đầu tư chứng khoán phải thận trọng hơn trong giao dịch

   

  Vừa qua, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ban hành quyết định 148/QĐ-VSD sửa đổi, bổ sung Quyết định 57/QĐ-VSD ngày 8/5/2012 về Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

  Xem thêm: http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/3497/quy-dinh-moi-trong-giao-dich-chung-khoan

  Với quy định mới này, nhà đầu tư chứng khoán cần phải nắm bắt kỷ để loại trừ rủi ro.

   
  3241 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận