Từ 2016, cho phép công chức, viên chức đăng ký dự tuyển qua Internet

Chủ đề   RSS   
 • #409089 09/12/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4219 lần


  Từ 2016, cho phép công chức, viên chức đăng ký dự tuyển qua Internet

  Cụ thể, từ năm 2016, sẽ áp dụng quy chế đăng ký dự tuyển mới cho công chức, viên chức.

  1. Đối với đăng ký dự tuyển công chức

  Người dự tuyển công chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại trụ sở cơ quan tuyển dụng, qua mạng Internet hoặc gửi qua đường bưu chính.

  Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển bao gồm:

  - Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu.

  - Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp Phiếu này.

  - Bản sao giấy khai sinh.

  - Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

  - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

  - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

  Xem chi tiết mẫu tại Thông tư 13/2010/TT-BNV.

  Đồng thời, trong thông báo tuyển dụng công chức phải có nêu địa chỉ email của cơ quan tuyển dụng.

  Người đề nghị không qua thi tuyển công chức khi nộp hồ sơ không cần phải có Bản sao Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận sức khỏe.

  Rút ngắn thời gian trả lời  về việc đề nghị không qua thi tuyển, cụ thể:

  Trong thời hạn 15 ngày làm việc (hiện nay là 30 ngày), trường hợp trong cùng 01 văn bản có nhiều người được đề nghị xét tuyển đặc cách hoặc phức tạp thì thời hạn không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương phải có văn bản trả lời.

  Nếu không trả lời thì coi như đồng ý.

  Nếu chưa đủ thông tin thì trong 07 ngày làm việc (hiện nay là 15 ngày) kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương phải có văn bản yêu cầu cơ quan quản lý công chức bổ sung, hoàn thiện đủ hồ sơ.

  đăng ký dự tuyển công viên chức qua Internet

  2. Đối với đăng ký dự tuyển viên chức

  Người dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại trụ sở cơ quan tuyển dụng, qua mạng Internet hoặc gửi qua đường bưu chính.

  Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển gồm:

  - Đơn đăng ký dự tuyển viên chức.

  - Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp.

  - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

  - Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo Thông tư 13/2007/TT-BYT.

  - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

  Đồng thời, trong thông báo tuyển dụng của cơ quan tổ chức tuyển dụng phải có địa chỉ email  và số tài khoản của cơ quan, tổ chức tuyển dụng.

  Rút ngắn thời gian xét tuyển đặc cách

  Cụ thể, trong thời hạn 10 ngày làm việc (hiện nay là 20 ngày), trường hợp trong cùng 01 văn bản có nhiều người được đề nghị hoặc phức tạp thì thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thẩm định và phải có văn bản trả lời.

  Nếu quá thời hạn quy định mà chưa có văn bản trả lời thì coi như đồng ý.

  Nếu văn bản đề nghị chưa đủ theo quy định thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức phải có văn bản đề nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức bổ sung, hoàn thiện đủ theo quy định.

  Nội dung này được đề cập tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức, tuyển dụng, thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

  Thông tư này còn hướng dẫn mới về đăng ký dự thi nâng ngạch, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Xem chi tiết tại Thông tư.

   
  24143 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận