TSCĐ là nhà xưởng, xe ô tô doanh nghiệp cho thuê có được trích khấu hao không?

Chủ đề   RSS   
 • #499679 15/08/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1263)
  Số điểm: 8175
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 163 lần


  TSCĐ là nhà xưởng, xe ô tô doanh nghiệp cho thuê có được trích khấu hao không?

  Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC:

  "1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:
  - TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.
  - TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).
  ...
  2. Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
  5. Doanh nghiệp cho thuê TSCĐ hoạt động phải trích khấu hao đối với TSCĐ cho thuê."


  Như vậy căn cứ quy định trên thì trường hợp doanh nghiệp có tài sản cố định cho thuê vẫn trích khấu hao như bình thường và chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhé.

   
  3238 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận