Trường hợp cấp đổi sổ đỏ trước khi có quy hoạch làm đường

Chủ đề   RSS   
 • #507514 14/11/2018

  ngoahodb

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/11/2014
  Tổng số bài viết (29)
  Số điểm: 580
  Cảm ơn: 18
  Được cảm ơn 4 lần


  Trường hợp cấp đổi sổ đỏ trước khi có quy hoạch làm đường

  Chào các Luật Sự,

  Nhờ mọi người tư vấn giúp em trường hợp cấp đổi sổ đỏ khi sắp có quy hoạch mở đường.

  - Năm 2005 nhà e có mua mảnh đất có diện tích 261m2 kích thước 6x40m, chiều rộng 6m mặt trước giáp đường lớn, mặt cạnh giáp hẻm. Kích thước vuông vắn 4 cạnh.

  - Ngày 25/4/2012 được UBND huyện cấp đổi sổ lý do mở rộng đường lớn trước nhà. Sau khi cấp đổi thì diện tích giảm kích thước sai lệch. Cạnh giám con hẻm không phải 1 đường thẳng như trước mà thành đường gấp khúc 3 đoạn. Khi đo đạc địa chính tự đo theo hiện trạng người dân đi lấn vào, không gọi gia đình xuống. Khi nhận sổ thì được giải thích diện thích giảm do mở rộng đường trước nhà nên gia đình ký và ra sổ.

  - Ngày 21/4/2016 sau khi phát hiện kích thước không đúng (1 đường thẳng chiều dài sát hẻm thành đường cong cấp khúc 3 đoạn) gia đình đã làm khiếu nại lên UBND Tỉnh. Sau quá trình điều tra Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh đã vận động nhà e bỏ ủng hộ 25cm làm đường hẻm rồi có găn bản trả lời Huyện hỗ trợ nhà e chỉnh sửa GCNQSDĐ theo như văn bản mới với kích thước 5,75x40m.

  - Khoảng tháng 7/2018 thì đã điều chỉnh nhưng bị sai lệch kích thước (khi điều chỉnh thỏa thuận 1 đằng làm 1 nẻo, không có bản vẽ lại và xác nhận gia đình). Sự điều chỉnh này được ghi chú thêm vào cuối sổ đỏ. Khi xem bản trích lục cũng thể hiện thay đổi sai lệch.

  - Khoảng tháng 10/2018 nhà e làm đơn kiến nghị điều chỉnh tiếp. Khi được xem xét thống nhất điều chỉnh tiếp gồm các bước:

  + Lên đăng ký đo đạc chỉnh sửa -> cán bộ xuống đo đạc & xã xác nhận -> nộp hồ sơ phòng 1 cửa (ký giáp danh + nộp sổ đỏ cũ) và được trả giấy hẹn 29/11/2018 có kết quả lấy sổ.

  Hiện tại hôm nay ngày 14/11/2018 nhà e được số điện thoại gọi tới nói sắp mở quy hoạch mở đường hẻm sát nhà nên bồi thường làm quy hoạch ko ra đc sổ.

  ----------------------

  Mong các LS tư vấn giúp:

  - Mình có thể xem chính xác quy hoạch hẻm ở đâu ạ. Thông tin quy hoạch phải thông báo trước cho người dân chứ 3 tháng trước cấp đổi chỉnh sửa bình thường hiện tại ko cho. Khi đo đạc làm thủ tục cũng không báo có quy hoạch mở hẻm và cũng ko nói trước thông báo trước 30 ngày. Nhà e đã nộp sổ đỏ hiện tại rồi đang chờ ra sổ mới lại báo quy hoạch. Thông tin quy hoạch vẫn chưa có vậy không cấp sổ đỏ cho nhà e có đúng luật không ạ.

  Chạy thật nhanh khi mình không muốn chạy

  Ngã thật đau khi mình còn muốn ngã

  Phá vỡ mọi quy tắc. Đập tan mọi khuôn khổ.

   
  11715 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ngoahodb vì bài viết hữu ích
  Nvkie (31/08/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #507699   15/11/2018

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2120)
  Số điểm: 12055
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1491 lần
  Lawyer

  Với câu hỏi trên, chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

  Điều 48 Luật đất đai 2013 quy định về công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

  “1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai.

  2. Trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như sau:

  a) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

  c) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và công bố công khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

  3. Thời điểm, thời hạn công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định sau đây:

  a) Việc công bố công khai được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;

  b) Việc công khai được thực hiện trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”.

  Như vậy, bạn có thể xem chính xác thông tin quy hoạch hẻm tại:

  +Trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

  + Trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện .

  + Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

  Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

  - Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

  Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

  - Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

  Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định nêu trên..

  Khoản 6, Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 quy định quy định 1 trong 7 trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Trong trường hợp bạn chưa nhận được thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của UBND huyện và có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quy định tại Điều 100 hoặc Điều 101 Luật Đất đai 2013, thì bạn được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật trong đó có việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  Nếu UBND huyện từ chối cấp GCNQSDĐ thì bạn có thể Khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa hành chính. Trong trường hợp còn thắc mắc hoặc có các trường hợp vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn, các bạn hãy gọi 1900 6280 liên lạc với luật sư để được tư vấn cụ thể hơn nhé.

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn toanvv vì bài viết hữu ích
  ngoahodb (16/11/2018)
 • #507845   16/11/2018

  ngoahodb
  ngoahodb

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/11/2014
  Tổng số bài viết (29)
  Số điểm: 580
  Cảm ơn: 18
  Được cảm ơn 4 lần


  Em cảm ơn Luật Sư, rất chi tiết rõ ràng ạ

  Chạy thật nhanh khi mình không muốn chạy

  Ngã thật đau khi mình còn muốn ngã

  Phá vỡ mọi quy tắc. Đập tan mọi khuôn khổ.

   
  Báo quản trị |  
 • #508389   26/11/2018

  ngoahodb
  ngoahodb

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/11/2014
  Tổng số bài viết (29)
  Số điểm: 580
  Cảm ơn: 18
  Được cảm ơn 4 lần


  Em chào Luật Sư,
   
  Hiện tại đang trong giai đoạn chờ ra sổ mới chỉnh sửa thì nhà e đã nhận được thông báo thu hồi đất (ngày 16/11/2018) để làm đường trước nhà và việc đề nghị cấp đổi GCNQSDĐ bị từ chối, theo như quy định là đúng.
   
  Nhờ Luật Sư tư vấn giúp e thêm 3 trường hợp sau:
   
  - TH1: Vì diện tích, kích thước trong GCNQSDĐ hiện tại không đúng nên nếu căn cứ theo GCNQSDĐ hiện tại để bồi thường đất làm đường nhà e ko chấp nhận và khiếu nại có được không?. (Nhà em đã khiếu nại sai lệch trong GCNQSDĐ cũ này lên UBND Tỉnh và đã có văn bản trả lời thống nhất giải quyết trả lại đúng cho nhà em, nhưng đang trong giai đoạn chỉnh sửa GCNQSDĐ này thì có thông báo thu hồi đất). 
   
  - TH2: Phía trước nhà e mới mọc 2 cây cột điện đôi lớn điện hạ áp được 1 số hộ dân tự trồng khi nhà e không có mặt ở đó. Nếu căn cứ theo GCNQSDĐ bị sai lệch này thì nằm sát ngoài phần đất và trong lộ giới đường sắp mở mới trước nhà. Cây cột điện này tự trồng không phải của nhà nước gây cản trở đi lại và nhất là tự trồng không có ý kiến của gia đình (có thể được xã làm ngơ do quen biết). Hiện tại nhà e đã khiếu nại lên điện lực huyện và tạm dừng việc thi công dây điện và đóng điện. Nhưng nếu sau khi mở đường thì cây cột điện này nằm trong lộ giới của đường (ngoài phần đất gia đình) thì vẫn có thể thực hiện thi công tiếp bình thường. Làm như vậy có đúng luật hợp pháp không ạ? Sau khi làm đường e có thể khiếu nại để bỏ cây cột điện này được không?
   
  - TH3: Vì GCNQSDĐ hiện tại đang bị sai và chờ chỉnh sửa. Vậy sau khi bồi thường xong đất nhà e và cấp đổi GCNQSDĐ mới thì căn cứ vào GCNQSDĐ hiện tại để đổi. Như vậy không đúng, phải căn cứ vào văn bản thống nhất đã trả lời giải quyết của UBND Tỉnh để chỉnh sửa phần còn lại của đất mới hợp tình hợp lý. Nếu việc cấp đổi sổ sau khi làm đường không căn cứ vào văn bản trả lời UBND Tỉnh thì nhà e có quyền khiếu nại được không?

  Chạy thật nhanh khi mình không muốn chạy

  Ngã thật đau khi mình còn muốn ngã

  Phá vỡ mọi quy tắc. Đập tan mọi khuôn khổ.

   
  Báo quản trị |  
 • #508545   27/11/2018

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2120)
  Số điểm: 12055
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1491 lần
  Lawyer

  Với vướng mắc trên, chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

  TH1: Điều 12 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau: 

  “Trường hợp thu hồi đất mà diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) thì được bồi thường theo quy định sau đây:

  1. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

  2. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

  3. Nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

  4. Đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường về đất.

  5. Việc bồi thường về tài sản gắn liền với đất trong trường hợp đất thu hồi quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định này”

  Như vậy, Nhà nước sẽ bồi thường cho gia đình bạn theo diện tích đất thực tế đã được đo đạc chứ không bồi thường theo sổ đỏ.

  Theo quy định tại Điều 204 Luật đất đai 2013 thì:

  “1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

  2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính”.

   Như vậy, trong trường hợp quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường mà người bị thu hồi có căn cứ cho rằng quyết định đó chưa đúng với thực tế đất bị thu hồi (loại đất, diện tích, vị trí...) thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính. Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính (Điều 9 Luật khiếu nại 2011).

  TH2: Điều 6 Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định về vi phạm các quy định về xây dựng, lắp đặt công trình điện như sau:

  “1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cản trở tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, thi công công trình điện.

  2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  a) Lắp đặt, sửa chữa, di dời công trình điện mà không thỏa thuận với chủ tài sản công trình điện hoặc đơn vị quản lý, vận hành công trình điện;

  b) Tự ý lắp đặt hệ thống đường dây, trạm điện, các thiết bị điện ngoài phạm vi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  a) Lắp đặt và đưa vào vận hành các vật tư, thiết bị điện không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;

  b) Tự ý ban hành và bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn liên quan đến xây dựng, lắp đặt công trình điện không phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

  4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi khởi công xây dựng công trình điện không có trong quy hoạch phát triển điện lực đã được duyệt, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

  5. Ngoài các hình thức xử phạt chính, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

  a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Khoản 2 Điều này;

  b) Buộc thay thế, lắp đặt các vật tư, thiết bị điện đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các hành vi quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này”.

  Hành vi vi tự trồng cột điện của các hộ dân đã vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực điện lực đó là hành vi tự ý lắp đặt công trình điện mà không thỏa thuận với chủ tài sản công trình hoặc người quản lý, vận hành công trình điện. Theo quy định này thì người vi phạm sẽ bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu theo quy định. Như vậy, với hành động tự ý lắp đặt cột điện của các hộ dân, bạn phải thông báo đến UBND huyện yêu cầu giải quyết.

  TH3: Thủ tục đính chính GCNQSDĐ:

  + Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

  + Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

  + Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  Căn cứ vào quy định tại Điều 204 Luật Đất đai 2013: “Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai; Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

  Như vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bạn có quyền khiếu nại quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sở dụng đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại.  

  Căn cứ theo Khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại 2011 quy định về trình tự khiếu nại như sau:

  Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

  Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

  Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

  Như vậy, nếu diện tích trên GCNQSDĐ vẫn bị sai lệch so với diện tích thực tế thì bạn có thể làm đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND cấp huyện để được giải quyết. Nếu còn thắc mắc hoặc có các trường hợp vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn, các bạn hãy gọi 1900 6280 liên lạc với luật sư để được tư vấn cụ thể hơn nhé.

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn toanvv vì bài viết hữu ích
  ngoahodb (29/11/2018)
 • #508801   29/11/2018

  ngoahodb
  ngoahodb

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/11/2014
  Tổng số bài viết (29)
  Số điểm: 580
  Cảm ơn: 18
  Được cảm ơn 4 lần


   
  - TH2: Theo như quy định trên thì việc tự ý trồng cột điện trong phần đất gia đình e là sai mặc dù được UBND xã cấp giấy phép. Căn cứ theo GCNQSDĐ hiện tại thì cây cột điện nằm trong phần đất nhà e nên có thể nói nhà e là chủ tài sản công trình.
   
  Vì đường trước nhà đang có kế hoạch mở đường (đang trong giai đoạn giải tỏa dự kiến tháng 03/2019 bắt đầu) nên sẽ lấy lại đất và bồi thường. Sau khi lấy lại đất và bồi thường thì vị trí cây cột điện thuộc lộ giới đường mới. Lúc này, vị trí cột điện không thuộc sở hữu theo GCNQSDĐ cấp đổi sau mở đường. Hơn nữa việc trồng cây cột điện đã được UBND xã ký giấy cho phép lắp đặt cột điện (vị trí trồng cột điện thì do các hộ dân tự trồng, xã không có xác nhận).
   
  Vậy nếu căn cứ theo GCNQSDĐ mới thì vị trí cây cột điện được hợp thức hóa trong lộ giới đường mới và nằm ngoài quyền sử dụng, nhà em không có quyền khiếu nại gì phải không ạ.

  Chạy thật nhanh khi mình không muốn chạy

  Ngã thật đau khi mình còn muốn ngã

  Phá vỡ mọi quy tắc. Đập tan mọi khuôn khổ.

   
  Báo quản trị |  
 • #509383   03/12/2018

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2120)
  Số điểm: 12055
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1491 lần
  Lawyer

  Trường hợp của bạn phải sau khi có quyết định thu hồi và quyết định bồi thường đất thì UBND có thẩm quyền mới được ký giấy cho phép lắp đặt cột điện. Việc xã ký giấy cho phép lắp đặt cột điện khi chưa có quyết định thu hồi và quyết định bồi thường là vi phạm quyền lợi ích của bạn. Do đó, bạn có quyền khiếu nại về hành vi này. 

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn toanvv vì bài viết hữu ích
  ngoahodb (04/12/2018)
 • #509520   06/12/2018

  ngoahodb
  ngoahodb

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/11/2014
  Tổng số bài viết (29)
  Số điểm: 580
  Cảm ơn: 18
  Được cảm ơn 4 lần


  Cảm ơn Luật Sư!

  Đường trước nhà chuẩn bị mở đường theo hình thức BT (đổi đất lấy hạ tầng) nên sẽ thu hồi mở rộng mỗi bên đường vào thêm 4m. Do kế bên đất tồn tại 1 con hẻm, khi xem bản đồ quy hoạch e thấy đầu con hẻm vẽ thêm phần mở rộng có chiều dài 6m như hình:

  Phần mở rộng hẻm này lấn vào đất nhà e và không thuộc 4m mở rộng đường chính. Vậy phần mở rộng hẻm này có được tính vào quy hoạch đường chính không. Do kéo dài 6m là khá nhiều nên nhà e không đồng ý và có quyền khiếu nại không ạ. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chạy thật nhanh khi mình không muốn chạy

  Ngã thật đau khi mình còn muốn ngã

  Phá vỡ mọi quy tắc. Đập tan mọi khuôn khổ.

   
  Báo quản trị |  
 • #509600   07/12/2018

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2120)
  Số điểm: 12055
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1491 lần
  Lawyer

  Với vướng mắc trên, chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

  Luật đất đai 2013 quy định:

  Điều 66. Thẩm quyền thu hồi đất

  1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

  a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

  b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

  2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

  a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

  b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

  3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.

  Điều 69. Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

  1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm được quy định như sau:

  a) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất.

  Thông báo thu hồi đất được gửi đến từng người có đất thu hồi, họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;

  b) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;

  c) Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

  d) Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực có đất thu hồi không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người sử dụng đất thực hiện.

  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà người sử dụng đất vẫn không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Người có đất thu hồi có trách nhiệm thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Điều 70 của Luật này.

  2. Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như sau:

  a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi, đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

  Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại diện những người có đất thu hồi.

  Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền;

  b) Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất.

  3. Việc quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như sau:

  a) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 66 của Luật này quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày;

  b) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng người có đất thu hồi, trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;

  c) Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt;

  d) Trường hợp người có đất thu hồi không bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người có đất thu hồi thực hiện.

  Trường hợp người có đất thu hồi đã được vận động, thuyết phục nhưng không chấp hành việc bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế theo quy định tại Điều 71 của Luật này.

  4. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng”.

  Như vậy, trước khi thu hồi đất, UBND cấp huyện sẽ ra quyết định thu hồi đất, theo đó, nếu trong quyết định thu hồi đất không có diện tích thu hồi khi làm hẻm thì con hẻm đó sẽ không thuộc khu vực quy hoạch và bạn có quyền khiếu nại nếu xã lấy đất nhà bạn làm con hẻm. Nếu quyết định thu hồi có nội dung lấy diện tích nhà bạn làm hẻm thì bạn sẽ được bồi thường diện tích đất đó. Trong trường hợp còn thắc mắc hoặc có các trường hợp vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn, các bạn hãy gọi 1900 6280 liên lạc với luật sư để được tư vấn cụ thể hơn nhé.

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn toanvv vì bài viết hữu ích
  ngoahodb (07/12/2018)

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.