Trợ cấp và bồi thường khi bị tai nạn lao động

Chủ đề   RSS   
 • #514788 28/02/2019

  Trợ cấp và bồi thường khi bị tai nạn lao động

  Người sử dụng lao động có nghĩa vụ bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau:

  - Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

  - Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

  Nếu người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra thì người sử dụng lao động phải trợ cấp  cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức bồi thường theo mức suy giảm khả năng lao động tương ứng.

  Trường hợp người sử dụng lao động đã mua bảo hiểm tai nạn cho người bị tai nạn lao động tại các công ty bảo hiểm, thì người bị tai nạn lao động được hưởng các khoản chi trả bồi thường, trợ cấp theo hợp đồng đã ký với công ty bảo hiểm. Nếu số tiền mà công ty bảo hiểm trả cho người bị tai nạn lao động thấp hơn mức bồi thường hoặc trợ cấp mà họ được hưởng theo quy định thì người sử dụng lao động phải trả phần còn thiếu.

  Căn cứ: Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

   
  804 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận