Trách nhiệm có được phép ủy quyền?

Chủ đề   RSS   
 • #552560 24/07/2020

  Trách nhiệm có được phép ủy quyền?

  Trách nhiệm chủ đầu tư là trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu, như vậy chủ đầu tư có thể ủy quyền nội dung này cho Ban quản lý chuyên ngành được hay không?

   
  677 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trinh1812 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/07/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận