Trả lãi vay ngân hàng bằng tiền mặt có được trừ chi phí hợp lý?

Chủ đề   RSS   
 • #505156 19/10/2018

  mongtho1710
  Top 200
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2017
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 2710
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 57 lần


  Trả lãi vay ngân hàng bằng tiền mặt có được trừ chi phí hợp lý?

  Căn cứ Điều 4 Thông tư  96/2015/TT-BTC quy định trường hợp chi lãi vay được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

  Cũng căn cứ Điều 4 Thông tư  96/2015/TT-BTC  quy định điều kiện để các khoản chi được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật;
  • Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

  Từ các quy định trên, doanh nghiệp anh vay tiền ngân hàng mà khi trả lãi vay doanh nghiệp trả lãi vay bằng tiền mặt cho ngân hàng mà nếu doanh nghiệp có đủ tài liệu chứng minh khoản lãi vay này phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh và khoản chi này có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp thì khoản chi lãi vay này sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

  Trong trường hợp vay ngân hàng và không có hóa đơn mua bán hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu trở lên nên khi thanh toán không cần phải có chứng từ thành toán không dùng tiền mặt.

   

   
  5085 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận