Trả lại hàng mua bán trong khu phi thuế quan có phải xuất hóa đơn?

Chủ đề   RSS   
 • #539821 29/02/2020

  Trả lại hàng mua bán trong khu phi thuế quan có phải xuất hóa đơn?

  Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC về nguyên tắc lập hóa đơn thì:

  - Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất. Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

  => Như vậy, theo quy định trên thì người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ. Đối với việc hoàn trả hàng hóa trong khu phi thuế quan thì không phải lập hóa đơn.

  Tuy nhiên, theo quy định tại điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về lập hóa đơn bán hàng thì

  -  Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

  Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập

  => Theo như quy định trên thì người bán có thể lập hoặc không lập hóa đơn đối với việc hoàn trả hàng hóa trong khu phi thuế quan.

   

   
  1001 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #540209   29/02/2020

  ChanhLe96
  ChanhLe96
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (560)
  Số điểm: 4470
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 108 lần


  Cảm ơn về thông tin bổ ích mà bạn cung cấp. Tuy nhiên mình không đồng ý với cách kết liận của bạn. Bạn kết luận "có thể lập hóa đơn hoặc không lập hóa đơn' thì đọc vào mình nghĩ rằng đây là quyền lợi của bên hoàn lại hàng. Tuy nhiên, theo quy định bạn trích dẫn thì mình cho đây là nghĩa vụ phải lập hóa đơn trong trường hợp người mua có hóa đơn, nếu không có hóa đơn thì mới lập biên bản.

   
   
  Báo quản trị |