Tình huống liên quan đến chi phí đào tạo nhân viên

Chủ đề   RSS   
 • #360930 05/12/2014

  Tình huống liên quan đến chi phí đào tạo nhân viên

  Thân gửi các Anh, Chị, Bạn bè trong diễn đàn.

  Mình có một số vấn đề liên quan đến tình huống thực tế về chi phí đào tạo nhân viên như sau:

  Mình đang làm việc theo chế độ Giảng viên ở một trường Đại học tư nhân, theo quy định về chế độ làm việc của Trường: Giảng viên phải có bằng Thạc sỹ trong 02 năm kể từ ngày được ký hợp đồng 12 tháng. Mình được trường cho phép đi học Thạc sỹ  có quyết định hẳn hòi. Do trong quy chế của trường có quy định sẽ được thanh lại tiền học phí nếu học lực tốt nghiệp là loại Khá trở lên. Khi mình có bằng về (đủ điều kiện về loại tốt nghiệp và thời gian học tập) làm một số thủ tục để được thanh tiền lại thì Phòng Kế toán nói không thanh lại được do các khoản chi phí đi học này không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Mình có phúc đáp lại với đơn vị này: theo Khoản 4 Điều 5 Nghị định 24/2004/NĐ-CP ngày 14/02/2007 chi phí đào tạo nhân viên vẫn được tính vào chi phí hợp lý. Lúc này Phòng Kế toán lại nói do trong các biên nhận đóng học phí của mình chỉ ghi tên của mình không ghi tên đơn vị nên không tính vào chi phí của Trường và kết quả là mình không được thanh tiền lại.

  Cũng tương tự như trường hợp của mình, một đồng nghiệp theo chỉ đạo phải thi chứng chỉ IELTS 7.0 trở lên và sẽ được Trường thanh toán lại. Tuy nhiên đến khi có chứng chỉ về, Phòng Kế toán lại lấy lý do Hóa đơn GTGT chỉ ghi tên cá nhân mà không ghi tên Trường nên không tính vào chi phí hợp lý được.

  Mình kính nhờ các Anh, Chị, Bạn bè trong diễn đàn giải đáp giúp mình các thắc mắc sau:

  - Phản hồi của Phòng Kế toán về lý do không thanh toán lại chi phí học tập của mình và người đồng nghiệp là có đúng hay không?

  - Có văn bản pháp lý nào quy định cụ thể về chi phí đào tạo nhân viên; thủ tục, chứng từ cần thiết để được thanh lại chi phí học tập cũng như được cơ quan thuế chấp nhận là chi phí hợp lý?

  Rất mong sự giúp đỡ của các Anh, Chị, Bạn bè trong diễn đàn.

  Trân trọng./.

   

   

   

   
  3550 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận