Tình huống - Ai có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động tại DN?

Chủ đề   RSS   
 • #451957 17/04/2017

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Tình huống - Ai có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động tại DN?

  Hướng dẫn chính sách, pháp luật - Ai có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động tại DN?
   
  Ngày xưa mình thấy người đi trước làm sau thì mình làm vậy, hễ HDLD của GĐ thì Phó GĐ ký và ngược lại, cứ làm theo rập khuôn, chả biết từ cơ sở quy định nào phải làm thế. Làm vậy cho nó nhanh, khỏi suy nghĩ cho nhức đầu, ai hỏi thì cứ trả lời:"NGƯỜI ĐI TRƯỚC LÀM SAO THÌ TÔI LÀM VẬY", Khà khà khà.
   
  Hôm nay, chia sẻ cùng các bạn tình huống, thẩm quyền ký kết hợp đồng lao đồng với Giám đốc công ty cổ phần
   
  ☀  1.- Hỏi: Chị Nguyễn Hằng (Đồng Nai) hỏi: Tôi xin hỏi, các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách), Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách) và Kế toán trưởng tại công ty cổ phần có phải ký hợp đồng lao động không? Nếu ký thì ai là người đại diện Công ty để ký? Nếu không ký, vậy khi có tranh chấp hoặc cán bộ nghỉ việc thì có được giải quyết theo Bộ luật Lao động? 
   
  ☀  Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
   
  Theo quy định tại Điều 15 của Bộ luật Lao động thì hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
   
  Theo quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp thì Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.
   
  Căn cứ quy định nêu trên thì chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu; các chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Hội đồng quản trị bầu, bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng theo Điều lệ công ty quy định, trường hợp ký hợp đồng lao động với các chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người quản lý quan trọng khác thì việc giải quyết các chế độ được thực hiện theo quy định của pháp luật lao động.
   
  Nguồn: Molisa.(Ngày cập nhật: 28-06-2016)
  ________________________________________________
   
  ☀ Hỏi: Trong công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật, nhưng theo Luật Doanh nghiệp, Tổng Giám đốc là người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và có quyền tuyển dụng lao động. Vậy, ai là người trực tiếp ký kết hợp đồng với người lao động? (09:02, 16/03/2016)
   
  ☀ Trả lời: (Từ Báo Chính Phủ Online - Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội giải đáp thắc mắc nêu trên của ông Cù Chí Hoàng (TP. Hà Nội) như sau:
   
  Theo Khoản 2, Điều 3 Bộ luật Lao động năm 2012 thì người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. 
   
  Điều 15 và Khoản 1, Điều 18 Bộ luật này quy định, hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.
   
  Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14 Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, thì người có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động ở doanh nghiệp (trong đó có công ty cổ phần) là người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
   
  Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
   
  Đối với Công ty cổ phần, có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp do Điều lệ công ty quy định.
   
  Bên cạnh đó, tại Điểm g, Khoản 3, Điều 157 Luật Doanh nghiệp quy định, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc có quyền và nghĩa vụ tuyển dụng lao động.
   
  Cụ thể vấn đề ông Cù Chí Hoàng hỏi, khi Điều lệ công ty cổ phần quy định một người đại diện theo pháp luật của công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thì người có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động là Tổng giám đốc hay Chủ tịch Hội đồng quản trị? Về vấn đề này, theo hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14 Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH, người đại diện theo pháp luật của công ty có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động hoặc ủy quyền bằng văn bản cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng lao động với  người lao động.
   
  Việc người đại diện theo pháp luật của công ty ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng lao động phù hợp với quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc công ty cổ phần nêu tại Khoản 3, Điều 157 Luật Doanh nghiệp.
   
  Ảnh mang tính minh họa

   
  4474 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận