Tính giá vốn của phần mềm

Chủ đề   RSS   
 • #133446 23/09/2011

  hieuntvv
  Top 100
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/12/2008
  Tổng số bài viết (654)
  Số điểm: 5435
  Cảm ơn: 119
  Được cảm ơn 260 lần


  Tính giá vốn của phần mềm

  Mình có thắc mắc mong cả nhà giúp đỡ:
  - Cty mình sản xuất phần mềm và bán ra, nói nôm na như là phần mềm kế toán. cty bán cùng 01 phần mềm cho các khách hàng A, B, C và ..... Như vậy mình tính giá vốn cho mỗi lần bán ra như thế nào?

  Vợ cả, vợ hai, cả hai đều là vợ cả. he.he.he

   
  21728 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #133490   23/09/2011

  CCCCCCC
  CCCCCCC

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2011
  Tổng số bài viết (50)
  Số điểm: 496
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 15 lần


  Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm phần mềm (sản xuất phần mềm sau đó bán, cho thuê hoặc cho, tặng khách hàng)

  1. Khi phát sinh chi phí nghiên cứu, hoặc khi phát sinh chi phí nghiên cứu, triển khai (trường hợp không tách biệt được 2 loại chi phí này), hoặc khi phát sinh chi phí triển khai không đủ điều kiện vốn hóa liên quan đến sản xuất phần mềm, ghi:

  Nợ TK 242- Chi phí trả trước dài hạn (chi tiết chi phí nghiên cứu, triển khai không đủ điều kiện vốn hóa nếu phát sinh lớn phải phân bổ dần)

  Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán (chi tiết chi phí nghiên cứu, triển khai không đủ điều kiện vốn hóa nếu phát sinh nhỏ tính ngay vào chi phí)

                     Có các TK 111, 112, 331….

  Định kỳ khi phân bổ chi phí nghiên cứu, triển khai, ghi: Nợ TK 632/ Có TK 242

  2- Khi phát sinh chi phí triển khai đủ điều kiện vốn hóa liên quan đến sản xuất phần mềm, ghi:

  Nợ các TK 621, 622, 627

                     Có các TK liên quan

           3- Khi kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung để tính giá thành sản phẩm phần mềm, ghi:

            Nợ TK 154- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

                     Có các TK 621, 622, 627

            4- Khi kết thúc giai đoạn triển khai, phần mềm được nghiệm thu có thể bàn giao cho khách hàng hoặc có thể đưa vào sử dụng, kết chuyển chi phí triển khai phần mềm:

  - Trường hợp 1: Nếu không đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ vô hình (doanh nghiệp không đăng ký bản quyền theo qui định của Luật Sở hữu trí tuệ) thì chi phí triển khai liên quan đến sản xuất phần mềm sẽ được ghi vào TK 242-Chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào chi phí, ghi:

            Nợ TK 242- Chi phí trả trước dài hạn

                     Có TK 154- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

            - Trường hợp 2: Kết chuyển chi phí triển khai liên quan đến sản xuất phần mềm ghi tăng TSCĐ vô hình là bản quyền nếu đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ vô hình (doanh nghiệp có bản quyền phần mền sau khi đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận bảo hộ theo qui định của Luật Sở hữu trí tuệ), ghi:

            Nợ TK 213- TSCĐ vô hình

                     Có TK 154- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

            5- Khi phân bổ chi phí sản xuất phần mềm vào giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu sản phẩm phần mềm đã bán từng kỳ, ghi:

            Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán

                     Có TK 242- Chi phí trả trước dài hạn, hoặc

  Có TK 214- Hao mòn TSCĐ (nếu ghi tăng TSCĐ vô hình)

  Cập nhật bởi ntdieu ngày 23/09/2011 09:19:41 CH Sửa cỡ font chữ

  Nhận cung cấp thiết bị đưa ông táo về trời.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn CCCCCCC vì bài viết hữu ích
  hieuntvv (23/09/2011)
 • #133502   23/09/2011

  hieuntvv
  hieuntvv
  Top 100
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/12/2008
  Tổng số bài viết (654)
  Số điểm: 5435
  Cảm ơn: 119
  Được cảm ơn 260 lần  Trường hợp mình đã phân bổ hết chi phí 242 hoặc hết khấu hao mà vẫn phát sinh bán phần mềm thì giá vốn lúc này sẽ bằng 0? Điều này có phù hợp với chuẩn mực kế toán về ghi nhận doanh thu và chi phí không?
  Cập nhật bởi ntdieu ngày 23/09/2011 09:18:48 CH cắt bỏ đoạn trích quá dài

  Vợ cả, vợ hai, cả hai đều là vợ cả. he.he.he

   
  Báo quản trị |  
 • #133513   23/09/2011

  CCCCCCC
  CCCCCCC

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2011
  Tổng số bài viết (50)
  Số điểm: 496
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 15 lần


  Bình thuờng thôi bạn> Nó giống như bạn cho thuê ngôi nhà, van thu tiền, Nhung den thời điểm nào đó Nguyên giá =0. Nhung ban van thu tiền đấy thôi.

  Nhận cung cấp thiết bị đưa ông táo về trời.

   
  Báo quản trị |