Tìm Nghị quyết 1212/2016/UBTVQH13 về chế độ công vụ trong ngành Tòa án, ngành Kiểm sát

Chủ đề   RSS   
 • #468245 20/09/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1684 lần


  Tìm Nghị quyết 1212/2016/UBTVQH13 về chế độ công vụ trong ngành Tòa án, ngành Kiểm sát

  Mọi người ai có Nghị quyết 1212/2016/UBTVQH13 ngày 13/06/2016 thì share giúp mình với nhé, mình tìm không thấy, và thấy nội dung này khá quan trọng.

  Cụ thể, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát.

  Với 4 Điều và Nghị quyết 1212 có hiệu lực từ 01/7/2016.

  Bổ sung chức danh Thẩm phán cao cấp vào đối tượng áp dụng Bảng lương A3

  Đối với trường hợp Thẩm phán cao cấp được bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch thì được xếp lên một bậc liền kề. Trường hợp đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch thì được cộng thêm 36 tháng để tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định của pháp luật.

  Sửa đổi về chức danh và hệ số phụ cấp của các chức vụ lãnh đạo

  - Vụ trưởng các Vụ giám đốc, kiểm tra là 1,05;

  - Phó Vụ trưởng các Vụ giám đốc, kiểm tra là 0,85 

  Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao là 1,20;

  - Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao là 1,00;

  - Chánh tòa Tòa án nhân dân cấp cao là 0,90;

  - Phó Chánh tòa Tòa án nhân dân cấp cao là 0,70;

  - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân cấp cao và tương đương là 0,85;

  - Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân cấp cao và tương đương là là 0,65;

  - Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra của Tòa án nhân dân cấp cao là 0,55;

  - Trưởng phòng và tương đương thuộc Văn phòng Tòa án nhân dân cấp cao là 0,50;

  - Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra của Tòa án nhân dân cấp cao là 0,45;

  - Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Văn phòng Tòa án nhân dân cấp cao là 0,40.

  Bổ sung chế độ phụ cấp đối với Thẩm phán TANDTC, Kiểm sát viên VKSNDTC

   
  2848 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận