Tiêu chuẩn về chất lượng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế

Chủ đề   RSS   
 • #494578 19/06/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (803)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 743 lần


  Tiêu chuẩn về chất lượng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế

  Là nội dung được đưa ra tại dự thảo thông tư Quy định tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức y tế do Bộ Y tế ban hành

  Theo đó, dự thảo quy định về tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức y tế

  * Về Tiêu chuẩn chung:

  a) Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức y tế hạng IV, viên chức y tế hạng III gồm:

  - Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Y tế có đủ năng lực tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

  - Trường đại học, học viện, cao đẳng thuộc khối ngành khoa học sức khỏe, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế, viện nghiên cứu về y tế, cơ sở y tế hạng II trở lên (có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế) có đủ năng lực tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

  b) Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức y tế hạng II gồm:

  - Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Y tế có đủ năng lực tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

  - Trường đại học, học viện thuộc khối ngành khoa học sức khỏe, cơ sở y tế hạng I trở lên (có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế)  có đủ năng lực tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

  c) Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức y tế hạng I gồm:

  - Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Y tế  có đủ năng lực tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

  - Trường đại học, học viện thuộc khối ngành khoa học sức khỏe, cơ sở y tế hạng đặc biệt (có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế) có đủ năng lực tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

  * Tiêu chuẩn khác

  -  Tiêu chuẩn về chương trình bồi dưỡng:

  Thực hiện đúng chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức y tế được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

  -  Tiêu chuẩn về tài liệu bồi dưỡng:

   Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng sử dụng tài liệu bồi dưỡng do Bộ Y tế ban hành hoặc tài liệu do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức biên soạn. Tài liệu bồi dưỡng phải đảm bảo đáp ứng quy định tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP và dựa theo chương trình bồi dưỡng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành: gồm có kiến thức chung và kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức chuyên ngành, kết hợp giữa kiến thức lý luận và thực tiễn, đảm bảo không bị trùng lặp và có sự nâng cao theo hạng chức danh nghề nghiệp.

   Tài liệu bồi dưỡng phải được cập nhật thường xuyên.

  -  Tiêu chuẩn về giảng viên:

  + Giảng viên của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đảm nhiệm tối thiểu 50% chương trình đào tạo, bồi dưỡng;

  + Đối với giảng viên của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng: đáp ứng tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách của giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Điều 34 Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

  + Đối với người được mời thỉnh giảng đáp ứng tiêu chuẩn sau đây:

  >>> Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách của người được mời thỉnh giảng theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP;

  >>>  Là những nhà chuyên môn, nhà quản lý, có kinh nghiệm, chuyên môn phù hợp với chương trình bồi dưỡng.

  Dự thảo còn đưa ra các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất liên quan đến phòng học, nguồn học liệu, ứng dụng công nghệ thông tin,... và tiêu chuẩn về kinh nghiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng quy định cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cần có ít nhất 05 năm kinh nghiệm về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ y tế theo đúng chuyên ngành đăng ký tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.

  Xem nội dung chi tiết tại file đính kèm:

   

   
  1842 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận