Tiêu chí xác định thành viên hộ gia đình sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #520653 13/06/2019

  ph_ngoc
  Top 500


  Đăk Nông, Việt Nam
  Tham gia:21/09/2017
  Tổng số bài viết (222)
  Số điểm: 1608
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 76 lần


  Tiêu chí xác định thành viên hộ gia đình sử dụng đất

  Theo quy định tại Khoản 29 Điều 3 Luật đất đai 2013:

  “Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.”

  Vậy, căn cứ để xác định thành viên hộ gia đình sử dụng đất phải đảm bảo 3 điều kiện sau:

  Thứ nhất, phải có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật;

  Thứ hai, đang sống chung trong hộ gia đình;

  Thứ ba, có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

   

   
  1163 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ph_ngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/06/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #520902   16/06/2019

  Nói tới Hộ gia đình sử dụng đất thì các thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sự chặt chẽ hơn khi quy định từ  ghi "Hộ ông" (hoặc "Hộ bà"), rồi ghi họ tên, năm sinh, tên và số của giấy tờ nhân thân của chủ hộ; địa chỉ thường trú của hộ gia đình (trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình) sang ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình; địa chỉ thường trú của hộ gia đình (trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình). Dòng tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).”

  => Việc quy định cụ thể tên thành viên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tránh rắc rối, phức tạp hơn trong việc xác định quyền sử dụng của  thành viên trong hộ gia đình.

   

   

   
  Báo quản trị |