Tiền lương trong các ngày lễ.

Chủ đề   RSS   
  • #397079 20/08/2015

    Tiền lương trong các ngày lễ.

    Đối với ngành GD. Vào những ngày lễ, tết CBQL, giáo viên phải trực trường thì có được hưởng 300% lương như theo quy định của Luật LĐ hay không? Có đơn vị nào đã áp dụng rùi thì chia sẻ cùng mình với nha.
     
    2245 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận