Tiền lương ghi trong HDLD KHÔNG PHÙ HỢP với TLBL theo thông báo với cơ quan lao động, BHXH có quyền từ chối hồ sơ

Chủ đề   RSS   
 • #418268 11/03/2016

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Tiền lương ghi trong HDLD KHÔNG PHÙ HỢP với TLBL theo thông báo với cơ quan lao động, BHXH có quyền từ chối hồ sơ

  Tiền lương, tiền công ghi trong HDLD KHÔNG PHÙ HỢP với thang lương, bảng lương theo thông báo với cơ quan lao động, cơ quan BHXH có quyền từ chối hồ sơ tham gia BHXH.

  Các bạn xem tình huống sau đây được cơ quan BHXH Việt Nam trả lời

  ✔ Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - TP. Hồ Chí Minh, hỏi:

  Công ty tôi xây dựng hệ thống thang, bảng lương, đã được Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận. Sau đó công ty tuyển dụng, thỏa thuận mức lương với người lao động. Tuy nhiên, khi làm hồ sơ tham gia BHXH, cơ quan BHXH không nhận hồ sơ lý do như sau: Thang lương đăng ký cho cấp bậc nhân viên là Bậc 1: 4.000.000 đồng. Bậc 2: 4.500.000 đồng. Bậc 3: 5.000.000 đồng. Nhưng khi tuyển dụng, giữa công ty và người lao động thỏa thuận mức lương đóng BHXH là 4.800.000 đồng. Mức lương này không có trong thang lương. Tôi xin hỏi, cơ quan BHXH không nhận hồ sơ có đúng không?

  ✔ BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

  Theo quy định tại Khoản 2, Điều 94 Luật BHXH năm 2006, đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động.

  Theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương thì doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng hoặc rà soát sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, chuyển xếp lương, bổ sung hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thực hiện thủ tục ban hành theo quy định, làm căn cứ trả lương, đóng BHXH đối với người lao động.

  Do đó, trường hợp tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng lao động làm căn cứ đóng BHXH không phải là tiền lương theo thang, bảng lương do Công ty bà Dung xây dựng đã đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động là không đúng với quy định của pháp luật.

  Vì vậy, đề nghị bà Dung liên hệ với Công ty điều chỉnh lại tiền lương ghi trên hợp đồng lao động làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động theo đúng quy định.

   
  2892 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #418280   11/03/2016

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14845)
  Số điểm: 99084
  Cảm ơn: 3424
  Được cảm ơn 5283 lần
  SMod

  Quy định này đúng là củ chuối.

  Nếu cty lỡ đăng ký thang bảng lương có mức cao nhất là 10 triệu thì chẳng lẽ không thể trả cho NLĐ là 12 hay 15 triệu, bó tay toàn tập :'(

   
  Báo quản trị |