Tiền chi hoa hồng công trình không hóa đơn chứng từ có được tính vào chí phí không?

Chủ đề   RSS   
  • #363421 18/12/2014

    Tiền chi hoa hồng công trình không hóa đơn chứng từ có được tính vào chí phí không?

    Sau khi nghiệm thu công trình thì tiền trích ra để chi trả hoa hồng của Hợp đồng không có hóa đơn chứng từ có được tính vào chi phí quản lý Doanh nghiệp không ? Vì sao 

     
    2618 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận