Thuế TNCN của Kiểm soát viên chuyên trách

Chủ đề   RSS   
 • #456605 08/06/2017

  Thuế TNCN của Kiểm soát viên chuyên trách

  Chào Luật sư!

  Tôi được Tổng Công ty phân công nhiệm vụ và có quyết định tôi làm kiểm soát viên chuyên trách tại một Công tyTNHH MTV đơn vị trực thuộc Tổng Công ty. Hiên nay lương của tôi thực hiện theo Nghị định 52/2016/NĐ-CP và thông tư hướng dẫn số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016. Sau khi đơn vị  nơi tôi làm kiểm soát viên chuyên trách chuyển tiền lương cho tôi về Tổng Công ty và sau đó Tổng Công ty mới chuyển lương cho tôi và khấu trừ 10% thuế TNCN và không tính giảm trừ bản thân và gia cảnh. Luật sư cho tôi hỏi Tổng Công ty khấu trừ 10% thuế TNCN trên lương của tôi có đúng vo 

   

   
  2692 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận