Thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề   RSS   
 • #449473 14/03/2017

  Thuế thu nhập cá nhân

  Luật sư cho tôi hỏi thuế thu nhập cá nhân đối với người tham gia dự án  viện trợ về nghiên cứu bị tính thuế như thế nào:

  1. Tiền công, tiền lương bị tính rồi

  2. Tiền công tác phí có kí nhận tiền có bị không ?

  Xin cảm ơn

   

   
  2714 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận