Thuế GTGT cho lĩnh vực giáo dục đào tạo như thế nào?Xin nhờ Luật sư giải đáp

Chủ đề   RSS   
 • #509315 03/12/2018

  Thuế GTGT cho lĩnh vực giáo dục đào tạo như thế nào?Xin nhờ Luật sư giải đáp

  Mong nhờ Luật sư giải đáp giúp

  Đơn vị mình làv Trung tâm đào tạo các kỹ năng, kiến thức cho các doanh nghiệp. Theo thông tư 219/2013/TT-BTC Nếu đào tạo thì hóa đơn xuất thanh toán không chịu thuế GTGT. Nếu tư vấn hóa đơn xuất thanh toán 10% GTGT.

  Trường hợp mình kí hợp đồng đào tạo, xuất hóa đơn không chịu thuế GTGT. Khi tổ chức đào tạo, đơn vị mình chịu trách nhiệm ăn trưa, teabreak giữa giờ cho học viên và lấy hóa đơn GTGT 10% tại khách sạn. 

  Vậy mong giải đáp giúp, bên mình lấy hóa đơn đầu vào như vậy hì xuất hóa đơn thanh toán vẫn là như giá trị hợp đồng và không chịu thuế GTGT.  Hay phải thêm phần đó trên hóa đơn thanh toán xuất ra?

  Bây giờ doanh nghiệp lại yêu cầu bên mình thêm GTGT 10% kia khi xuất hóa đơn thanh toán

  Có văn bản nào quy định về điều này không ạ

  Xin cảm ơn!

  Cập nhật bởi tiencanh.ntc@gmail.com ngày 03/12/2018 10:12:51 SA Cập nhật bởi tiencanh.ntc@gmail.com ngày 03/12/2018 09:54:57 SA Cập nhật bởi tiencanh.ntc@gmail.com ngày 03/12/2018 09:45:46 SA
   
  1005 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận