Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ

Chủ đề   RSS   
  • #439730 25/10/2016

    Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ

    Tôi muốn hỏi thuế giá trị gia tăng được khấu trừ theo quý sẽ được trả về cho công ty/doanh nghiệp hay để làm gì???

     
    2229 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận