Thuế - Doanh thu dịch vụ mô giới bảo hiểm nhân thọ thuộc đối tượng nào khi xác định thuế GTGT (CV số 44268/CT-Htr - Ngày 07/07/2015)

Chủ đề   RSS   
 • #392168 14/07/2015

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Thuế - Doanh thu dịch vụ mô giới bảo hiểm nhân thọ thuộc đối tượng nào khi xác định thuế GTGT (CV số 44268/CT-Htr - Ngày 07/07/2015)

  Kính gửi: Bộ Tài chính Hiện tại tôi là Kế toán một doanh nghiệp (DN) Chỉ kinh doanh dịch vụ mô giới Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential (Thuộc lĩnh vực không chịu thuế) gọi tắt DN A. DN A đã ký hơp đồng Đại lý với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam (được Bộ Tài Chính cấp phép số 15/GP/KDBH) (DN B). Hàng kỳ DN A được hưởng một khoảng doanh thu (được gọi là hoa hồng mô giới bảo hiểm) và suất hóa đơn cho DN B để hưởng khoản doanh thu mô giới này. Vậy, Bộ Tài Chính cho tôi hỏi khoản doanh thu này thuộc đối tượng chịu thuế bao nhiêu % hay không chịu thuế. Khoản DT này thuộc các trường hợp không phải kê khai tính và nộp thuế GTGT có đúng không? Phần thuế GTGT đầu vào có được khấu trừ không? Xin chân thành cảm ơn!


  Ngày 07/07/2015, Cục Thuế Hà Nội có công văn số 44268/CT-Htr V/v trả lời chính sách thuế gửi đến Cổng Thông Tin điện tử Bộ Tài chính với nội dung như sau: (TẬP TIN DẠNG WORD chưa nơi nào phát hành, có đính kèm tập tin gốc PDF)
   

  Cục thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 555/PC-TCT ngày 03/6/2015 của Tổng cục Thuế đề nghị hướng dẫn về đối tượng chịu thuế GTGT của Độc giả Nguyễn Hồng Hải (SĐT: 0989258233; Email: haivtca@gmail.com) do Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
   
  Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm:
   
  - Tại Khoản 1 Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:
   
  “1. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người trong gói bảo hiểm nhân thọ; bảo hiếm người học; bảo hiêm tai nạn thủy thủ, thuyền viên;bảo hiểm tai nạn con người (bao gồm cả bảo hiểm tai nạn, sinh mạng, kết hạp nằm viện); bảo hiểm tai nạn hành khách; bảo hiếm khách du lịch; bảo hiếm tai nạn lái -phụ xe và người ngồi trên xe; bảo hiếm người đình sản; bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật; bảo hiểm sinh mạng cá nhân; bảo hiểm người sử dụng điện; bảo hiểm bồi thường người lao động, bảo hiểm sức khỏe và các bảo hiểm khác liên quan đến con người, chăm sóc sức khỏe con người; ”
   
  - Tại Tiết i Khoản 2 Điều 9 quy định về hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ như sau:
   
  “i) Đối với doanh nghiệp môi giới dịch vụ bảo hiểm mà các dịch vụ bảo hiểm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đại lý bảo hiểm là tổ chức khi nhận hoa hồng đại lý bảo hiểm thì phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ số tiền môi giới, sổ tiền hoa hồng nhận được, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo. ”
   
  - Tại Điều 10 quy định về đăng ký, kê khai, nộp thuế như sau:
   
  “Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế và quyết toán thuế GTGT theo qưy định của pháp luật về quản lý thuế. Một số trường hợp cụ thê thực hiện như sau:
   
  1. Đại lý bảo hiểm hirởng hoa hồng không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản hoa hồng đại lý được hưởng.
   
  2. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản hoa hồng môi giới tái bảo hiểm và hoa hồng môi giới bảo hiểm mà các dịch vụ bảo hiểm thuộc đỗi tượng không chịu thuế GTGT.
   
  3. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản thu từ thanh lý tài sản chuyên dùng phục vụ cho bảo hiểm nhân thọ. ”
   
  Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:
   
  - Tại Khoản 7, Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:
   
  “7. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thuỷ sản; tái bảo hiểm. ”
   
  - Tại Khoản 7, Điều 5 quy định về các trường họp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:
   
  “7. Các trường hợp khác:
   
  Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:
   
  đ) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bản đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm.
   
  e) Doanh thu hàng hoả, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT. ”
   
  Căn cứ các quy định trên, trường hợp Doanh nghiệp của Độc giả Nguyễn Hồng Hải ký hợp đồng kinh doanh dịch vụ môi giới bảo hiểm nhân thọ hưởng doanh thu (hoa hồng môi giới bảo hiểm) thì không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với khoản doanh thu (hoa hồng môi giới bảo hiểm) này.
   
  Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính trả lời Độc giả Nguyễn Hồng Hải./.
   
  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
   
  MAI SƠN
   
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Tổng cục Thuế (để b/c);
  - Phòng pháp chế;
  - Lưu: VT, HTr(2)


   

  Cập nhật bởi mynhanke ngày 14/07/2015 09:09:15 CH Cập nhật bởi mynhanke ngày 14/07/2015 08:42:36 CH
   
  3243 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận