Thuê đất của nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #487074 14/03/2018

  Thuê đất của nhà nước

  Cho e hỏi mọi người chút.

  e có tài sản nhà xưởng trên đất, nhưng bạn em là người thuê đất của nhà nước. Vậy cho em hỏi có quy định nào để em có quyền thuê đất trên của nhà nước mà không cần làm chuyển nhượng với bạn em không? Xin cảm ơn!

   
  1644 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận