Thuê đất công của thôn, xã

Chủ đề   RSS   
 • #480931 02/01/2018

  Thuê đất công của thôn, xã

  Chào mọi người!

  Mình có vấn đề sau muốn nhờ tư vấn.

  Gia đình mình trước có thầu của thôn khu đất ao cá hơn 7000 m2 với thời gian 10 năm. Sau khi hết thời hạn thầu, gia đình mình tiếp tục thuê của thôn với thời hạn hợp đồng là 1 năm. Sau 1 năm lại ký tiếp hợp đồng mới.

  Do nhu cầu sử dụng gia đình mình muốn nâng thời hạn hợp đồng từ 1 năm lên 5 năm nhưng do thôn không đủ thẩm quyền ký hợp đồng 5 năm do đó gia đình mình muốn ký hợp đồng trực tiếp với Ủy ban nhân dân Xã với thời hạn hợp đồng khu đất là 5 năm.

  Sau khi mình làm hợp đồng xong. 

  Đại diện bên thuê (là gia đình mình) do bố mình đại diện đứng ra ký.

  Mình muốn hỏi Đại diện bên cho thuê sẽ do ai đại diện đứng ra ký hợp đồng.

  P/s: Hiện nay bên Ủy ban nhân dân xã có yêu cầu đại diện bên cho thuê phải có cả Ủy ban xã và ban quản lý thôn cùng đứng ra ký. Như vậy có đúng hay không??/

  Mình xin cảm ơn!

   
  3703 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #481090   03/01/2018

  Hiện nay bên Ủy ban nhân dân xã có yêu cầu đại diện bên cho thuê phải có cả Ủy ban xã và ban quản lý thôn cùng đứng ra ký. Như vậy có đúng hay không??/

  Trả lời 

  Theo khoản 3 Điều 59 Luật đất đai năm 2013 quy định:

  Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn. vì vậy chỉ cần ubnd xã ký  là được. thôn chỉ giúp ubnd xã quản lý đất thầu đó thôi.

   

   
  Báo quản trị |