Thuế Bảo Vệ Môi Trường

Chủ đề   RSS   
  • #232479 10/12/2012

    Thuế Bảo Vệ Môi Trường

    Sau khi đọc thông tư159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 sửa đổi, bổ sung thông tư số152/2011/tt-btc ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành nghị định số67/2011/nđ-cp ngày 08/08/2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường, mình vẫ chảng hiểu hàng hóa nào phải đóng thuế BVMT và ai là người phải đóng thuế BVMT?

     
    3424 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận