DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm như nào cho đúng?

- Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức;

- Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

Vậy, nếu cùng một lúc người lao động chịu sự điều chỉnh của cả hai văn bản trên thì họ có được cộng dồn cả hai mức phụ cấp không? Vì sao?

Ví dụ: Kế toán trưởng làm việc tại Bệnh viện Tâm thần: Trước đây được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,2 theo quy định tại Điểm C, Mục 2, Phần II, Thông tư số 05/2005/TT-BNV (Cán bộ, viên chức thuộc biên chế trả lương của các trại điều dưỡng thương binh nặng, bệnh viện điều trị, trại nuôi dưỡng người tâm thần, bệnh phong). Nay được hưởng thêm phụ cấp trách nhiệm kế toán, mức 0,2 theo quy định tại Điều 15, Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV. Vậy, phụ cấp trách nhiệm của kế toán này có được tính mức 0,4? (cộng dồn 2 mức phụ cấp của 2 văn bản nêu trên).

  •  2751
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…