Thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm như nào cho đúng?

Chủ đề   RSS   
 • #325281 27/05/2014

  Viengdpytttw

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/09/2009
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm như nào cho đúng?

  - Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức;

  - Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

  Vậy, nếu cùng một lúc người lao động chịu sự điều chỉnh của cả hai văn bản trên thì họ có được cộng dồn cả hai mức phụ cấp không? Vì sao?

  Ví dụ: Kế toán trưởng làm việc tại Bệnh viện Tâm thần: Trước đây được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,2 theo quy định tại Điểm C, Mục 2, Phần II, Thông tư số 05/2005/TT-BNV (Cán bộ, viên chức thuộc biên chế trả lương của các trại điều dưỡng thương binh nặng, bệnh viện điều trị, trại nuôi dưỡng người tâm thần, bệnh phong). Nay được hưởng thêm phụ cấp trách nhiệm kế toán, mức 0,2 theo quy định tại Điều 15, Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV. Vậy, phụ cấp trách nhiệm của kế toán này có được tính mức 0,4? (cộng dồn 2 mức phụ cấp của 2 văn bản nêu trên).

   
  2725 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #378278   09/04/2015

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2766)
  Số điểm: 31951
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1115 lần


  Trường hợp này là về cùng một loại phụ cấp nên theo Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật thì áp dụng văn bản ban hành sau bạn nhé.

  Điều 83. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

  1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

  Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

  2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

  3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.

  4. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.

   
  Báo quản trị |