THỪA KẾ KHÔNG PHỤ THUỘC NỘI DUNG DI CHÚC

Chủ đề   RSS   
 • #385213 26/05/2015

  donguyenhuutan

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/04/2015
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 100
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  THỪA KẾ KHÔNG PHỤ THUỘC NỘI DUNG DI CHÚC

  Trong trường hợp một người được nhận một suất thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc nhưng lại từ chối nhận di sản thì di sản đó sẽ được định đoạt như thế nào?

  A. Di sản đó sẽ bị xem là vô hiệu thì sẽ được chia theo pháp luật

  B. Thực tế việc trích một suất thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc là việc pháp luật muốn tạo điều kiện cho những người thân thích với người chết có quan hệ nuôi dưỡng, chăm sóc, huyết thống được hưởng phần di sản đó. Vậy thì tại sao khi người khác không nhận lại mang ra chia theo pháp luật mà không tuân theo ý nguyện của người lập di chúc là để lại phần di sản đó cho người thừa kế theo di chúc.

  Đây là hai quan điểm còn nhiều tranh cãi theo mọi người thì mọi người sẽ giải quyết như thế nào?

   
  4951 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #385312   27/05/2015

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4130)
  Số điểm: 30170
  Cảm ơn: 963
  Được cảm ơn 1980 lần


  Chào bạn.

  được nhận một suất thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

  từ chối nhận di sản

  Cả 2 điều trên đối với người thừa kế đều là QUYỀN, không phải là NGHĨA VỤ.

  Do đó họ có quyền nhận hoặc không nhận thừa kế.

  - Nhận thừa kế: phải đảm bảo họ được ít nhất 2/3 kỹ phần nếu thuộc trường hợp không phụ thuộc nội dung di chúc.

  - Không nhận: vấn đề 2/3 kỹ phần không đặt ra; không chia cho họ và thực hiện chia theo di chúc hoặc theo PL đối với các đồng thừa kế còn lại.

   
  Báo quản trị |  
 • #385428   28/05/2015

  huutailaw
  huutailaw

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/01/2014
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào bạn!
  Theo quan điểm của mình thì:

  Các trường hợp phải chia thừa kế theo pháp luật được quy định tại điều 675 BLDS là:
  - không có di chúc, di chúc không hợp pháp.
  - Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc cùng..., cơ quan tổ chức hưởng di sản không còn vào thời điểm mở thừa kế.
  - Những người thừa kế theo di chúc không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối hưởng di sản.
  - Phần di sản không được định đoạt trong di chúc.
  - Phần di sản liên quan đến phần di chúc ko có hiệu lực.
  -Phần di sản liên quan đến người được thừa kế nhưng không có quyền hoặc từ chối ...

  Như vậy chia thừa kế theo pháp luật chỉ đặt ra trong những trường hợp mà pháp luật quy định như trên, ngoài ra thì bất kể trường hợp nào cũng không được chia theo pháp luật. Trường hợp của bạn là xuất hiện phần di sản bị từ chối nhưng là do pháp luật quy định ưu tiên cho người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc, vì vậy nó không thuộc bất cứ 1 trường hợp nào như điểu 675 để phải chia theo pháp luật. chính vì vậy theo mình thì quan điểm thứ 1 hoàn toàn không đúng.
  Nhưng với quan điểm thứ 2 thì đặt ra câu hỏi là phân chia như thế nào, cách thức phân chia ra sao trong trường hợp có nhiều người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc mà chỉ có 1 người từ chối nhận di sản. Thì mình nghĩ là người từ chối nhận di sản nghĩa là từ chối luôn quyền nhận di sản theo di chúc. Như vậy cứ loại người đó ra rồi chia bình thường. Còn nếu không đồng nhất từ chối nhận di sản 2/3 và quyền nhận di sản theo di chúc thì khá phức tạp, thực tế thì chưa có trường hợp này xảy ra.

   
  Báo quản trị |