Thủ tục và thay đổi thời gian tính KHTSCĐ

Chủ đề   RSS   
 • #127087 30/08/2011

  pkttcvnptth

  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:06/07/2011
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 135
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 2 lần


  Thủ tục và thay đổi thời gian tính KHTSCĐ

  Em xin hỏi luật sư:
  Công ty em muốn thay đổi mức trích khấu hao TSCĐ trong năm (ví dụ từ 6 năm lên 7 năm), vậy thì:
  - Thủ tục để thay đổi như thế nào?
  - Trong năm thì khi nào hết hạn thời gian đăng ký thay đổi.
  Kính mong luật sư tư vấn giúp em.
  Xin chân thành cảm ơn!
   
  23315 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn pkttcvnptth vì bài viết hữu ích
  duytambinh (07/08/2013)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #128116   05/09/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  Theo Điều 10- TT 203/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ :

  c. Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian sử dụng TSCĐ một lần đối với một tài sản. Việc kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và #ff0000;">không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thời gian sử dụng TSCĐ không đúng quy định thì Bộ Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý yêu cầu doanh nghiệp xác định lại theo đúng quy định.

  Theo Điều 1- TT 18/2011/TT-BTC, sửa đổi bổ sung 1 số điều TT 130/2008/TT-BTC :

  ...). Hàng năm doanh nghiệp tự quyết định mức trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanh.

  Kết hợp 2 quy định nêu trên, DN bạn khi thay đổi định mức trích khấu hao TSCĐ theo đúng chế độ, quản lý, sd và trích khấu hao TSCĐ thì không phải thông báo với CQ Thuế. Hồ sơ thay đổi lưu tại đơn vị ( Quyết định thay đổi, lý do thay đổi và cam kết không làm thay đổi KQKD của DN từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi ...)

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
  pkttcvnptth (07/09/2011) duytambinh (07/08/2013)
 • #128335   06/09/2011

  CCCCCCC
  CCCCCCC

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2011
  Tổng số bài viết (50)
  Số điểm: 496
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 15 lần


  Dear all!

  #0000ff; font-family: times new roman;">3. Thay đổi thời gian sử dụng tài sản cố định:

  #0000ff; font-family: times new roman;">a. Trường hợp doanh nghiệp muốn xác định thời gian sử dụng của tài sản cố định mới và đã qua sử dụng khác với khung thời gian sử dụng quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, doanh nghiệp phải lập Phương án thay đổi thời gian sử dụng tài sản cố định trên cơ sở giải trình rõ các nội dung sau:

  #0000ff;">- Tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ theo thiết kế;

  #0000ff;">- Hiện trạng TSCĐ (thời gian TSCĐ đã qua sử dụng, thế hệ tài sản, tình trạng thực tế của tài sản);

  #0000ff; font-family: times new roman;">- Ảnh hưởng của việc tăng, giảm khấu hao TSCĐ đến kết quả sản xuất kinh doanh và nguồn vốn trả nợ các tổ chức tín dụng.

  #0000ff; font-family: times new roman;"> 

  #ffc000;">#0000ff; font-family: times new roman;">b. Thẩm quyền phê duyệt Phương án thay đổi thời gian sử dụng của tài sản cố định:

  #ffc000;">

  #ffc000;">#0000ff; font-family: times new roman;">- Bộ Tài chính phê duyệt đối với các công ty nhà nước, bao gồm: công ty mẹ các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; các công ty con do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; các công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên thuộc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

  #ffc000;">

  #ffc000;">#0000ff; font-family: times new roman;">- Sở Tài chính phê duyệt đối với các công ty nhà nước độc lập trực thuộc các Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác có trụ sở chính trên địa bàn.

  #0000ff; font-family: times new roman; font-size: 14pt;">Trên cơ sở Phương án thay đổi thời gian sử dụng tài sản cố định đã được phê duyệt, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày được phê duyệt Phương án, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để theo dõi, quản lý.

  #0000ff; font-family: times new roman; font-size: 14pt;"> 

  #0000ff; font-family: times new roman; font-size: 14pt;">c. Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian sử dụng TSCĐ một lần đối với một tài sản. Việc kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thời gian sử dụng TSCĐ không đúng quy định thì Bộ Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý yêu cầu doanh nghiệp xác định lại theo đúng quy định.  Theo mình thì Thẩm quyền Phê duyệt ở đây thuộc nội dung 3. Thay đổi thời gian sử dụng TSCĐ, do đó nó sẽ áp dụng cho khoản này luôn.

  Các bác thấy sao?????

  Nhận cung cấp thiết bị đưa ông táo về trời.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn CCCCCCC vì bài viết hữu ích
  pkttcvnptth (07/09/2011)
 • #128641   07/09/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  CCCCCCC viết:
  Dear all!

  3. Thay đổi thời gian sử dụng tài sản cố định:

  a. Trường hợp doanh nghiệp muốn xác định thời gian sử dụng của tài sản cố định mới và đã qua sử dụng khác với khung thời gian sử dụng quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, doanh nghiệp phải lập Phương án thay đổi thời gian sử dụng tài sản cố định trên cơ sở giải trình rõ các nội dung sau:

  - Tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ theo thiết kế;

  - Hiện trạng TSCĐ (thời gian TSCĐ đã qua sử dụng, thế hệ tài sản, tình trạng thực tế của tài sản);

  - Ảnh hưởng của việc tăng, giảm khấu hao TSCĐ đến kết quả sản xuất kinh doanh và nguồn vốn trả nợ các tổ chức tín dụng.

   

  b. Thẩm quyền phê duyệt Phương án thay đổi thời gian sử dụng của tài sản cố định:

  - Bộ Tài chính phê duyệt đối với các công ty nhà nước, bao gồm: công ty mẹ các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; các công ty con do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; các công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên thuộc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

  - Sở Tài chính phê duyệt đối với các công ty nhà nước độc lập trực thuộc các Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác có trụ sở chính trên địa bàn.

  Trên cơ sở Phương án thay đổi thời gian sử dụng tài sản cố định đã được phê duyệt, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày được phê duyệt Phương án, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để theo dõi, quản lý.

   

  c. Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian sử dụng TSCĐ một lần đối với một tài sản. Việc kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thời gian sử dụng TSCĐ không đúng quy định thì Bộ Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý yêu cầu doanh nghiệp xác định lại theo đúng quy định.  Theo mình thì Thẩm quyền Phê duyệt ở đây thuộc nội dung 3. Thay đổi thời gian sử dụng TSCĐ, do đó nó sẽ áp dụng cho khoản này luôn.

  Các bác thấy sao?????

  Hi bạn!

  Phần bạn trích ở trên áp dụng trong TH có sự thay đổi thời gian sử dụng TSCĐ vượt khung quy định thì phải làm công văn và phương án thay đổi trình lên BTC or Sở Tài Chính để được phê duyệt.

  Trong TH có sự thay đổi thời gian sử dụng TSCĐ vẫn nằm trong khung quy định của TT 203/2009/TT-BTC thì không phải làm thông báo gửi cho CQ Thuế.

  Theo quy định tại TT 130/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành 1 số điều luật thuế TNDN :

  Doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện trích khấu hao. Hàng năm doanh nghiệp tự quyết định mức trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanh. Trong thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có thay đổi mức trích khấu hao nhưng vẫn nằm trong mức quy định thì doanh nghiệp được điều chỉnh lại mức trích khấu hao nhưng thời hạn cuối cùng của việc điều chỉnh là thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trích khấu hao.
  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 07/09/2011 11:14:38 SA

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
  pkttcvnptth (07/09/2011) lulinh1410 (01/08/2013) phanthuy1102 (25/08/2012) duytambinh (07/08/2013)
 • #278824   01/08/2013

  lulinh1410
  lulinh1410

  Female
  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:20/04/2012
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 1 lần


  Trich dan: tranthibichvan-tax06

  "  Doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện trích khấu hao. Hàng năm doanh nghiệp tự quyết định mức trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanhTrong thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có thay đổi mức trích khấu haonhưng vẫn nằm trong mức quy định thì doanh nghiệp được điều chỉnh lại mức trích khấu hao nhưng thời hạn cuối cùng của việc điều chỉnh là thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trích khấu hao. 

  Chi oi, vay trong truong hop BCTC nam 2012 em da lam roi, nhung co quan thue chua quyet toan cong ty em co the lam lai BCTC nam 2012 va trich lai thoi gian khau hao TSCD duoc khong. ( khong lam anh huong den thue TNDN). Chi noi them phan nay giup em nha. thanks!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lulinh1410 vì bài viết hữu ích
  duytambinh (07/08/2013)