Thủ tục thêm tên vào giấy khai sinh và các giấy tờ tùy thân khác

Chủ đề   RSS   
 • #81573 07/02/2011

  hailuamientrung

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/12/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục thêm tên vào giấy khai sinh và các giấy tờ tùy thân khác

  Kính chào và Kính chúc các Luật sư một năm mới tràn đầy hạnh phúc và an khang thịnh vượng.

  Tôi tên: Trần Xuân Nghĩa, sinh năm: 1983, Nơi sinh: Hà Tĩnh, là một công dân tốt không tiền án tiền sự, đang làm việc tại TPHCM.
  Hộ khẩu trước năm 2005 là ở Hà Tĩnh nhưng từ năm 2005 đã chuyển hộ khẩu tới P.Hiệp Thành Quận 12 TPHCM

  Nay tôi muốn thay đổi tên trong các giấy tờ tùy thân từ "Trần Xuân Nghĩa" thành "Trần Xuân Nghĩa Phúc" thì phải đến đâu và cần những giấy tờ thủ tục gì?

  Rất mong các Luật Sư tư vấn rõ ràng và chi tiết giúp tôi.
  Xin chân thành cám ơn!!!

   
  11438 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #81587   08/02/2011

  LS_PhamDinhHung
  LS_PhamDinhHung
  Top 75
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/01/2011
  Tổng số bài viết (839)
  Số điểm: 4933
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 298 lần


  Chào Bạn,

  Theo quy định tại Điều 27 Bộ Luật Dân sự 2005 , thì việc thay đổi tên họ được quy định trong các trường hợp sau đây:

  Điều 27.
  Quyền thay đổi họ, tên 

  1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

  #c00000;">a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

  b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

  c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

  d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

  đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

  e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

  g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

  2. Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

  #c00000;">3. Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ.

  Theo quy định này thì Bạn cần phải có văn bản giải trình  với cơ quan đăng ký hộ tịch việc thay đổi tên là chính đáng như đả nêu trên. Nếu khôg trình bày được lý do thuyết phục thì việc đổi tên của Bạn có thể gặp khó khăn!

  #c00000;">Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định về việc thay đổi cải chính hộ tịch như sau:

   

  Điều 36. Phạm vi thay đổi, cải chỉnh hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch

  Phạm vi thay đổi, cải chỉnh hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch theo quy định tại Mục này bao gồm:

  #c00000;">1. Thaỵ đổi họ, tên, chữ đêm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, nhưng cá nhận có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự.

  2. Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký.

  3. Xác định lại dân tộc của người con theo dân tộc của người cha hoặc dân tộc của người mẹ theo quy định của Bộ luật Dân sự.

  4. Xác định lại giới tính của một người trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ về giới tính.

  5. Bổ sung những nội dung chưa được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh.

  6. Điều chỉnh những nội dung trong sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh.

  Điều 37. Thẩm quyền thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch

  1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi;

  2. #c00000; text-decoration: underline;">Ủy ban nhân dân cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi.

  Điều 38. Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác lại dân tộc, xác định lại gi���i tính, bổ sung hộ tịch.

  1. Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch phải nộp tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bồ sung hộ tịch và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.

  Đối với trường hợp xác định lại giới tính, thì văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp để xác định lại giới tính là căn cứ cho việc xác định lại giới tính.

  Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

  Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, thì phải có sự đồng ý của người đó.

  2. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch và quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự.

  Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

  Nội dung và căn cứ thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính phải được ghi chú vào cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh.

  3. Việc bổ sung hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giầy tờ hợp lệ. Nội dung bổ sung được ghi trực tiếp vào những cột, mục tương ứng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần ghi bổ sung. Cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh phải ghi rõ nội dung bổ sung; căn cứ ghi bổ sung; họ, tên, chữ ký của người ghi bổ sung; ngày, tháng, năm bổ sung. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã ghi bổ sung.

  Trong trường hợp nội dung Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh trước đây không có cột mục cần ghi bổ sung, thì nội dung bổ sung được ghi vào mặt sau của bản chính Giấy khai sinh và cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh.

  Trong trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, nhưng sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc bổ sung.

  4. Sau khi việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch đã được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, thì bản sao Giấy khai sinh từ Sổ đăng ký khai sinh sẽ ghi theo nội dung đã thay đổi, cải chính hoặc bổ sung.

  5. Trong trường hợp nội dung bản chính Giấy khai sinh của cha, mẹ đã thay đổi do việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho người con, căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh của cha, mẹ thực hiện việc điều chỉnh nội dung đó trong phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con cho phù hợp; nếu Sổ đăng ký khai sinh đã chuyển lưu tại Ủy han nhân dân cấp huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh.

  Chúc bạn thành công.

  Thân ái

   

  Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

  www.saigon-asialaw.com

  VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

  Đoàn LS TP HCM

  MB.0903759409

   
  Báo quản trị |  
 • #75226   26/12/2010

  hailuamientrung
  hailuamientrung

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/12/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thay đổi tên trong giấy khai sinh

  Xin chào Luật sư!

  Tôi tên là: Trần Xuân Nghĩa. sinh năm 1983.

  Nay tôi muốn đổi tên trong giấy khai sinh thì phải làm như thế nào? có khó không? Mất bao lâu?

  (lý do thay đổi là vì tên tôi và tên bạn gái của tôi ghép lại thì nghe không tốt lắm vì cô ấy tên Trang.)

  Chúng tôi có ý định tiến sâu hơn là hôn nhân nên tôi rất mong các Luật sư tư vấn giúp tôi.

  Nếu có cách nào khác xin tư vấn giúp tôi.

  Tôi xin chân thành cám ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #75447   27/12/2010

  thuhau
  thuhau
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2010
  Tổng số bài viết (109)
  Số điểm: 855
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 40 lần


  Chào bạn,

  Theo điều 27 Bộ luật dân sự năm 2005 và pháp luật về hộ tịch, khi có lý do chính đáng theo luật định thì bạn mới có quyền thay đổi tên đã được đặt. Ví dụ: việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự,  theo yêu cầu của cha mẹ nuôi của con bà (nếu có); theo yêu cầu của cha đẻ khi xác định cha cho con...

  Nếu bạn thuộc trường hợp được thay đổi tên theo luật định thì theo khoản 1, điều 37; khoản 1, 2 điều 38 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005 của Chính phủ, thủ tục như sau: bạn nộp hồ sơ xin thay đổi tên tại UBND cấp huyện mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây để được xem xét giải quyết. Hồ sơ gồm có: tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính giấy khai sinh của bạn và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi tên.

  Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi tên của bạn phù hợp với pháp luật thì cán bộ tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch và quyết định cho phép thay đổi hộ tịch. Chủ tịch UBND cấp huyện ký và cấp cho bạn một bản chính quyết định cho phép thay đổi tên bạn.

  Theo thực tế, lý do đổi tên của bạn là không chính đáng "
  lý do thay đổi là vì tên tôi và tên bạn gái của tôi ghép lại thì nghe không tốt lắm vì cô ấy tên Trang". Do vậy, muốn biết chính xác bạn có thể làm hồ sơ để gửi UBND cấp huyện có thẩm quyền để có kết quả trả lời cụ thể bằng văn bản.

  Cập nhật bởi thuhau ngày 27/12/2010 03:46:06 PM
   
  Báo quản trị |  
 • #82548   12/02/2011

  QuyetQuyen945
  QuyetQuyen945
  Top 50
  Male
  Lớp 11

  Quảng Trị, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2010
  Tổng số bài viết (1229)
  Số điểm: 15298
  Cảm ơn: 371
  Được cảm ơn 490 lần


  thuhau viết:
  Chào bạn,

  Theo điều 27 Bộ luật dân sự năm 2005 và pháp luật về hộ tịch, khi có lý do chính đáng theo luật định thì bạn mới có quyền thay đổi tên đã được đặt. Ví dụ: việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự,  theo yêu cầu của cha mẹ nuôi của con bà (nếu có); theo yêu cầu của cha đẻ khi xác định cha cho con...

  Nếu bạn thuộc trường hợp được thay đổi tên theo luật định thì theo khoản 1, điều 37; khoản 1, 2 điều 38 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005 của Chính phủ, thủ tục như sau: bạn nộp hồ sơ xin thay đổi tên tại UBND cấp huyện mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây để được xem xét giải quyết. Hồ sơ gồm có: tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính giấy khai sinh của bạn và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi tên.

  Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi tên của bạn phù hợp với pháp luật thì cán bộ tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch và quyết định cho phép thay đổi hộ tịch. Chủ tịch UBND cấp huyện ký và cấp cho bạn một bản chính quyết đ��nh cho phép thay đổi tên bạn.

  #ff0000;">Theo thực tế, lý do đổi tên của bạn là không chính đáng "
  #ff0000;">lý do thay đổi là vì tên tôi và tên bạn gái của tôi ghép lại thì nghe không tốt lắm vì cô ấy tên Trang". Do vậy, muốn biết chính xác bạn có thể làm hồ sơ để gửi UBND cấp huyện có thẩm quyền để có kết quả trả lời cụ thể bằng văn bản.  @ chị Thu Hậu

  Ở trên em thấy chủ topic vẫn có cơ sở để yêu cầu được thay đổi họ tên.

  Điều 27 BLDS 2005 quy định

  Điều 27. Quyền thay đổi họ, tên 

  1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

  #c00000;">#0c0c0c;">a) #0c0c0c;">Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, #ff0000;">lợi ích hợp pháp của người đó;

  #c00000;">

  Việc ghép tên của người bạn gái anh ấy với anh ấy thành "nghĩa trang" là có sự ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của anh ấy vì thế anh ấy có thể yêu cầu thay đổi họ tên của mình!

  Trên đây là ý kiến của QQ mong mọi người cho ý kiến!!!

   
  Báo quản trị |