Thủ tục nhập khẩu động vật về thí nghiệm

Chủ đề   RSS   
 • #559442 30/09/2020

  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1326)
  Số điểm: 11820
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 267 lần


  Thủ tục nhập khẩu động vật về thí nghiệm

  Công ty X thực hiện nhập khẩu cho động vật thí nghiệm trong lĩnh vực khoa học công nghệ, ví dụ:  Chuột nhắt - Chuột cống - Hamster - Thỏ…

  Cụ thể trong điều kiện công ty như sau:

  - Chưa có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề thú y/động vật, thì có những cách thức nào để xin được giấy phép.

  - Đã có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề thú y/động vật nhưng không có chuồng trại nuôi giữ động vật, thì có những cách thức nào để xin được giấy phép.

  Như vậy cần thủ tục xin giấy phép thế nào đối với trường hợp này?

  Theo quy định tại điều 3 Nghị định Nghị định 187/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài:

  "Điều 3. Quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu
  1. Đối với thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thương nhân):
  Trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác, thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.
  Chi nhánh thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyền của thương nhân.
  2. Đối với thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài, công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam:
  Các thương nhân, công ty, chi nhánh khi tiến hành hoạt động thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này, ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định này, còn thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan, các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và lộ trình do Bộ Công Thương công bố.
  3. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, khi xuất khẩu, nhập khẩu, ngoài việc thực hiện quy định của Nghị định này, thương nhân phải thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó."

  Mặt hàng chị nêu không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu quy định tại phụ lục I Nghị định 187/2013/NĐ-CP. Vì vậy, bên chị là doanh nghiệp không có vốn đầu tư nước ngoài thì được phép nhập khẩu không phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh. Tức là có thể nhập khẩu để thí nghiệm nếu bên chị có chức năng thí nghiệm.
  Theo quy định tại phụ lục II Nghị định 187/2013/NĐ-CP thì các loài động vật, thực vật nhập khẩu theo giấy phép thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn gồm:
  - Động vật, thực vật hoang dã quý hiếm trên cạn, nguy cấp cần kiểm soát xuất khẩu theo quy định của Công ước CITES mà Việt Nam đã cam kết thực hiện.
  - Động vật, thực vật hoang dã, quý hiếm trên cạn thuộc nhóm IIA và IIB quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ.
  - Động vật, thực vật hoang dã cần kiểm soát nhập khẩu theo quy định của Công ước CITES mà Việt Nam đã cam kết thực hiện.
  Các loài động vật chị nêu không thuộc trường hợp phải xin giấy phép nhập khẩu theo quy định nêu trên, tức là hồ sơ nhập khẩu không phải có giấy phép.

  Tuy nhiên, trước khi nhập khẩu thì phải làm thủ tục kiểm dịch động vật vì các loài động vật này thuộc danh mục phải kiểm dịch trước khi nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

  Hồ sơ, trình tự, thủ tục kiểm dịch thực hiện theo điều 45, 46, 47 Luật thú y 2015, điều 8 Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

  Hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

   
  1864 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận