Thủ tục mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

Chủ đề   RSS   
 • #515307 14/03/2019

  GHLAW
  Top 200
  Male
  Lớp 3

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/11/2016
  Tổng số bài viết (351)
  Số điểm: 4787
  Cảm ơn: 425
  Được cảm ơn 212 lần


  Thủ tục mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

  Chào cộng đồng dân luật!

  Mình đang có một vướng mắc như sau rất mong được mọi người giải đáp!

  Hiện tại mình đang là cổ đông sáng lập của công ty thành lập năm 2016 và đang sở hữu 15 % cổ phần hiện tại mình muốn yêu cầu công ty mua lại số cổ phần này, vậy mình cần tiến hành những thủ tục gì, và công ty có phải điều chỉnh vốn điều lệ hay thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh không?

  Mình có tham khảo qua quy định tại luật doanh ngiệp 2014 tại Điều 219 có quy định nhưng rất mơ hồ, như chỉ quy định việc yêu cầu mua lại, thời gian mua lại, giá mua lại, còn việc tiến hành mua lại hay phải giao kết hợp đồng gì thì không nói rõ, mình tìm văn bản hướng dẫn cũng không thấy có.

  Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người, mình xin cảm ơn!

   

   
  1302 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #515309   14/03/2019

  anhkhoayentam
  anhkhoayentam
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/12/2015
  Tổng số bài viết (335)
  Số điểm: 2826
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 48 lần


  Có duy nhất 2 hình thức để cổ đông phổ thông có thể rút vốn bao gồm:
   
  - Cổ đông yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình do phản đối nghị quyết tổ chức lại công ty hoặc thay đổi nghĩa vụ, quyền của cổ đông phổ thông
   
  - Công ty ra quyết định mua lại cổ phần của cổ đông phổ thông 
   
  Trường hợp của bạn có thể là trường hợp thứ nhất.
   
  Theo đó, việc mua lại cổ phần của cổ đông phổ thông được pháp luật quy định cụ thể tại điều 129 của Luật doanh nghiệp 2014:
   
  Điều 129. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông
   
  1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.
   
  2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.
   
  Sau khi mua lại cổ phần của cổ đông phổ thông, công ty phải tiến hành làm thủ tục giảm vốn công ty cổ phần. Hồ sơ giảm vốn công ty cổ phần bao gồm:
   
  - Biên bản họp, quyết định của HĐCD về việc giảm vốn
  - Thông báo về việc giảm vốn đối với công ty cổ phần
  - Cam kết thanh toán đầy đủ các khoản nợ sau khi giảm vốn
  - Văn bản ủy quyền hoặc hợp đồng dịch vụ để thực hiện thủ tục
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anhkhoayentam vì bài viết hữu ích
  GHLAW (14/03/2019)
 • #515313   14/03/2019

  GHLAW
  GHLAW
  Top 200
  Male
  Lớp 3

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/11/2016
  Tổng số bài viết (351)
  Số điểm: 4787
  Cảm ơn: 425
  Được cảm ơn 212 lần


  Cảm ơn bạn!

  Nhưng bạn ơi với trường hợp công ty có 3 cổ đông sáng lập mà giờ mình rút vốn thì 2 cổ đông kia liệu có được thay đổi đăng ký kinh doanh không vì công ty cổ phần yêu cầu tối thiểu 3 cổ đông sáng lập!

   
  Báo quản trị |