Thủ tục miễn giấy phép xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #535652 26/12/2019

  Thủ tục miễn giấy phép xây dựng

  Công trình của tôi thuộc diện không phải cấp phép xây dựng, nhưng muốn xin lênh khỏi công phải có công văn của sở xây dựng về miễn giấy phép xây dựng ; để xin được công văn miễn giấy phép xây dựng tôi phải làm thủ tục như thế nào ? nhờ luật sư tư vấn cho.

  Trân trọng

   

   
  3986 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hunggl1961 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #535817   28/12/2019

  Các công trình được miễn phép xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng 2014. Theo đó, chỉ trừ những trường hợp được miễn xin cấp Giấy phép xây dựng kể trên còn lại khi tiến hành xây dựng, cải tạo công trình chủ đầu tư đều phải xin Giấy phép trước khi bắt đầu khởi công công trình.

  Trường hợp thuộc công trình được miễn xin cấp Giấy phép xây dựng  thì không cần xin Giấy phép tuy nhiên chủ đầu có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #535989   30/12/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Nếu như anh đối chiếu thuộc các trường hợp tại khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng 2014 thì áp dụng luôn quy định về miễn giấy phép xây dựng; em không thấy có quy định cần phải làm công văn xin miễn giấy phép xây dựng.

  Trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại các điểm b, d, đ và i khoản 2 Điều 89 thì anh có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #536235   31/12/2019

  hunggl1961 viết:

  Công trình của tôi thuộc diện không phải cấp phép xây dựng, nhưng muốn xin lênh khỏi công phải có công văn của sở xây dựng về miễn giấy phép xây dựng ; để xin được công văn miễn giấy phép xây dựng tôi phải làm thủ tục như thế nào ? nhờ luật sư tư vấn cho.

  Trân trọng

   

  Nếu anh đảm bảo mình thuộc các trường hợp quy định tại Điều 89 Luật xây dựng 2014 thì anh đương nhiên được miễn giấy phép xây dựng mà không cần làm thêm thủ tục nào khác (như làm công văn xin miễn giấy phép như anh nêu). Trường hợp này trước khi xây dựng nhà ở thì anh tiến hành thông báo về việc xây nhà đến UBND là được chứ không có thủ tục nào gọi là xin công văn miễn giấy phép xây dựng.

   
  Báo quản trị |  
 • #536248   31/12/2019

  Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

  Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

  Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

  Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;

  Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt.

  Các chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ.

   
  Báo quản trị |  
 • #536785   03/01/2020

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1234)
  Số điểm: 8030
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 162 lần


  Không có thủ tục xin công văn miễn giấy phép xây dựng đâu anh nhé. Nếu như anh xác định được công trình xây dựng của anh thuộc các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 thì được phép xây dựng không cần xin giấy phép. Tuy nhiên, anh cần phải thực hiện thủ tục thông báo về việc xây dựng tới UBND anh nhé.

   

   
  Báo quản trị |